ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Δευτέρα, 4 Απριλίου 2011

ΕΓΙΝΕ ΚΡΥΦΑ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ;


Φιλορθοδοξος Ενωσις «Κοσμας Φλαμιατος»
Εδρα: Βασ. Ηρακλειου 30, 546 24 Θεσσαλονικη, Τηλ. 697-2176314
E-Mail: kflamiatos@yahoo.gr ― Ενημερωτικο Δελτιο 10/2011
ΕΓΙΝΕ ΚΡΥΦΑ Η ΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ;

Ἔλεγχος τοῦ αἱρετικοῦ Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου
καὶ τῶν αἰδημόνως σιωπούντων Ἐπισκόπων
Ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ραγδαίως μᾶς διαβρώνει.
Βεβήλωσαν καὶ τὴν Κυριακὴ τῆς Ὀρθοδοξίας,
ρίπτοντες τὰ ἅγια τοῖς κυσί!...
Προσφάτως1 παρουσιάσαμε φωτογραφία ἀπὸ λειτουργία τῆς Κυριακῆς τῆς Ὀρθοδοξίας στὴ Γερμανία στὴν ὁποία ἐφαίνετο, ἀνάμεσα στοὺς «Ὀρθοδόξους» ἐπισκόπους καὶ ἱερεῖς, νὰ παραστέκεται καὶ ἕνας αἱρετικὸς ἱερωμένος (Καρδινάλιος) κρατώντας ὀρθόδοξη εἰκόνα, τὴν στιγμὴ μάλιστα ποὺ διαβαζόταν τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας. Καὶ ὡς γνωστὸν, τὸ “Συνοδικὸ” διακηρύττει τὴν αὐθεντικότητα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας καὶ ὁριοθετεῖ κατὰ τρόπο ἀπόλυτο, ἀστασίαστο καὶ διαχρονικὸ τὴν Ἁγία Ὀρθοδοξία μας ἀπέναντι στὴν ὅποια κακοδοξία καὶ ἰδιαιτέρως στὴν αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ· ἢ καλύτερα τὴν παναίρεση ἐκείνη ἡ ὁποία ἀποτελεῖ τὴν ἐπιτομὴ ὅλων τῶν αἱρέσεων ποὺ ἐπιχείρησαν νὰ ἀπο-ὀρθοδοξοποιήσουν τὴν στρατευομένη Ἐκκλησία μας κατὰ τὴν δισχιλιετῆ ἱστορία της.
Σήμερα, ὅμως, μᾶς ἐστάλη σχετικὸ Video2 ἀπὸ τὴν Γερμανία, τὸ ὁποῖο παρουσιάζει Καρδινάλιο, ὄχι μόνον νὰ παρίσταται, ἀλλὰ καὶ νὰ συμβαδίζει μὲ τοὺς ἄλλους «ὀρθοδόξους» κληρικούς στὴν λιτάνευση τῶν εἰκόνων, ὡσὰν νὰ ἀποτελεῖ μέλος τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας!!! Ὁ αἱρετικός, λοιπόν, λιτανεύει κατὰ τῶν αἱρέσεων, ὄχι μόνον παραμένοντας αἱρετικός, ἀλλὰ καὶ παρασύροντας στὴν αἵρεση τοὺς κατὰ τεκμήριον ὀρθοδοξοῦντες!

Τελικῶς, τί εἶναι οἱ ἐπίσκοποί μας; Μοιραῖοι καὶ ἄβουλοι θεατὲς τῆς προελάσεως τῆς αἱρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἁπλῶς αἱρετικοὶ ἢ κάποιοι ἀπ’ αὐτοὺς καὶ ἀντίχριστοι καὶ ὡς τέτοιοι δὲν ἔχουν κἂν φόβο Θεοῦ, ὅτι κάποτε θὰ βρεθοῦν ἐπὶ τοῦ φοβεροῦ βήματος τοῦ Χριστοῦ γιὰ νὰ ἀπολογηθοῦν; Μήπως γι’ αὐτὸ καὶ διαπράττουν μὲ τόση ἀβελτηρία καὶ ἰταμότητα τὰ πλεῖστα καὶ μέγιστα ἑωσφορικὰ ἐγκλήματά τους κατὰ τῆς Ὀρθοδόξου παραδόσεως, τοῦ πιστοῦ λαοῦ, ἀλλὰ καὶ Αὐτοῦ τοῦ ἴδιου τοῦ Τριαδικοῦ Θεοῦ ἀδιαφοροῦντες πλήρως γιὰ τὴν ἐφαρμογὴ τῶν Ἱερῶν Κανόνων ποὺ Αὐτὸς διὰ τῶν Συνόδων ἐθέσπισε καὶ ἐκεῖνοι ὀφείλουν μετὰ φόβου νὰ ἐφαρμόζουν;

 Σὲ αὐτὸ τὸ ἑωσφορικὸ ἔρεβος ὁδηγήθηκαν —καὶ ὁδηγοῦν τὸν πιστὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ— οἱ ἀντίχριστοι Οἰκουμενιστές, οἱ πάσης φύσεως κακοδοξίες φέροντες πατριάρχες καὶ ἐπίσκοποι καὶ οἱ παρατρεχάμενοί τους κληρικοί τε καὶ μοναχοὶ καὶ λαϊκοὶ καὶ θεολόγοι ἀθεολογήτως θεολογοῦντες, ὡς φορεῖς τοῦ πνευματικοῦ καὶ ἠθικοῦ μολυσμοῦ, ποὺ ἀνεμπόδιστα καὶ ραγδαίως διαβρώνει τὴν Ἐκκλησία μας ἐξουνιτίζοντας, οἰκουμενιστικοποιώντας καὶ συγκρητιστικοποιώντας Την γιὰ νὰ ἀφομοιωθεῖ ὡς μὴ-Ὀρθοδοξία πλέον στὴν Πανθρησκεία τοῦ Ἀντιχρίστου!...
Καὶ ἐρωτοῦμε τὸν Οἰκουμενικὸ Πατριάρχη: Ἔγινε ἡ Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν;3 Ἂν ναί, γιατί τὸ κρατᾶνε κρυφό; Ἂν ὄχι, γιατί αὐτὸ τὸ ξεπούλημα τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεως καὶ ἡ προσβολὴ στοὺς Ἁγίους, ποὺ ἀπέφευγαν ὄχι μόνο νὰ συμπροσευχηθοῦν ἢ νὰ λιτανεύσουν μαζί μὲ αἱρετικούς, ἀλλὰ ἀπέφευγαν ἀκόμα καὶ τὸ «χαίρετε» νὰ τοὺς ἀπευθύνουν, ἐφόσον οἱ αἱρετικοὶ παρέμεναν ἀμετακίνητοι στὶς αἱρέσεις τους;
Ἐρωτοῦμε δὲ καὶ τοὺς ἐπισκόπους μας: Ἔγιναν γνωστὲς τελευταῖα, τόσες καὶ τόσες συμπροσευχές, λιτανεύσεις, ἀρτοκλασίες ὀρθοδόξων μὲ αἱρετικοὺς καρδινάλιους· σὲ ποιές ἐνέργειες προέβησαν γιὰ τὴν καταγγελία αὐτῶν τῶν βεβηλώσεων ἱερῶν χώρων καὶ τὴν ἀποκατάσταση τῆς κορυφαίας ἀντιαιρετικῆς ἑορτῆς τῆς Ὀρθοδοξίας, ποὺ συμβολίζει τὴν νίκη κατὰ τῶν αἱρέσεων, ἀλλὰ καὶ τὸν ἀνύστακτο ἀγῶνα ἐναντίον κάθε παλαιᾶς καὶ νέας αἱρέσεως εἰς τὸ διηνεκές; Οὐδόλως τοὺς ἐνδιαφέρει νὰ ἀρθρώσουν θεολογικὸ καὶ ποιμαντικὸ λόγο, ποὺ νὰ καταγγέλλει τὴν αἵρεση καὶ νὰ ἀναπαύει τὶς ψυχές τῶν σκανδαλισθέντων πιστῶν;
Βεβαίως ἐρωτοῦμε πατριάρχη καὶ ἐπισκόπους, ἀλλὰ —κατὰ τὴν παγία τακτική τους— ἀπάντηση δὲν πρόκειται νὰ λάβουμε. Ὡστόσο μὲ τὴ στάση, τὶς πράξεις καὶ τοὺς λόγους τους κάθε ὥρα καὶ στιγμὴ μᾶς προτρέπουν καὶ μᾶς ἐπιβάλλουν νὰ πράξουμε αὐτὸ ποὺ τὸ ἱερὸ Εὐαγγέλιο καὶ ἡ ἱερὰ Παράδοση, οἱ ἅγιοι καὶ θεοφόροι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας μας, οἱ ἱεροὶ Κανόνες ἐντέλλονται καὶ μᾶς ὑποδεικνύουν: Νὰ ἀπομακρυνθοῦμε ἀπὸ τοὺς προβατόσχημους λύκους, ποὺ κατασπαράσσουν τὸ λογικὸ ποίμνιο τὸ ὁποῖο ὁ Κύριος καὶ Θεός μας Ἰησοῦς Χριστὸς τοὺς ἐμπιστεύθηκε γιὰ νὰ τὸ προστατεύουν!
Παρῆλθε πλέον ὁ καιρὸς τῆς ἀγνοίας. Οἱ πολλὲς περαιτέρω κουβέντες εἶναι περιττές. Τὸ ζήτημα τίθεται σήμερα, ὅπως τὸ ἔθεσε ὁ Χριστὸς ἐξ ἀρχῆς: Ἤ μαζί Του ἢ μὲ τὸν διάβολο καὶ τὰ ὄργανά του. Χάριν τῆς θεοσδότου ἐλευθερίας τοῦ προσώπου μας καὶ τοῦ αὐτεξουσίου μας, ἂς ἀποφασίσει καθένας μας προσωπικά, χωρὶς τὸ ἄλλοθι τῆς ὅποιας ὑπακοῆς στὸν ὅποιον πνευματικὸ ἢ γέροντα, γνωρίζοντας ὅτι προσωπικὰ καὶ ὄχι δι’ ἀντιπροσώπου θὰ δώσει λόγο στὸν Χριστὸ πρὸ τοῦ φοβεροῦ βήματός Του, γιὰ τὴν στάση-ἀπάντησή του στὴν πρόσκληση τοῦ Κυρίου: «Ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν»!...

Θεσσαλονίκη, 3 Ἀπριλίου 2011
Γιὰ τὴν «Φιλορθόδοξο Ἕνωσι “Κοσµᾶς Φλαµιᾶτος”»
Ὁ Πρόεδρος Λαυρέντιος Ντετζιόρτζιο 
Ὁ Γραµµατέας Παναγιώτης ΣηµάτηςΣτὶς φωτογραφίες: Στὴν πρώτη φαίνεται ὁ καρδινάλιος στὴν Κολωνία τὴ στιγμὴ ποὺ διαβάζεται τὸ Συνοδικὸ τῆς Ὀρθοδοξίας κρατώντας εἰκόνα! Στὶς ἄλλες δύο (Video στὸ http://agiooros.org/viewtopic.php?f=14&t=5460) Καρδινάλιος μαζὶ μὲ τοὺς ἐπισκόπους καὶ τοὺς ἱερεῖς «λιτανεύουν» τὶς ὀρθόδοξες ἱερὲς εἰκόνες!!!
1 Βλ. Ἐνημερωτικὸ Δελτίο 08/2011 τῆς Φιλορθοδόξου Ἑνώσεως «Κοσμᾶς Φλαμιᾶτος» μὲ τίτλο «Ὁ “θρίαμβος” το Οκουμενισμο
2 http://agiooros.org/viewtopic.php?f=14&t=5460
3 Τὸ ὅτι «ἔγινε ἡ Ἕνωση τῶν Ἐκκλησιῶν», τὸ ἔχουν ὑποστηρίξει καθηγούμενοι, ἱερωμένοι καθηγητές κ.λπ., βεβαιώνοντας ὅτι ἡ Ἕνωση ἔχει γίνει «μυστικά». Καὶ παρακινοῦν μὲ κείμενά τους νὰ ἀντιδράσουμε, νὰ μὴ ἐπιτρέψουμε στοὺς Οἰκουμενιστὲς νὰ ἐξοικειώσουν τοὺς πιστοὺς (διὰ μέσου τῶν συμπροσευχῶν καὶ τῶν διαλόγων) μὲ τὴν αἵρεση, ὥστε αὐτὴ σιγά-σιγὰ ἡ Ἕνωση νὰ γίνει ἀποδεκτὴ ἀπὸ τὸ λαό. Μᾶς προτρέπουν δὲ νὰ ἀκολουθήσουμε τὴν προτροπὴ τῆς Ἁγ. Γραφῆς: «ἐξέλθετε ἐκ μέσου αὐτῶν» τῶν αἱρετικῶν ἐπισκόπων· ἀπομακρυνθεῖτε ἀπ’ αὐτοὺς (ὅπως πρόσφατα ἐλέχθη, τὴν 27/3/2011). Μόνο ποὺ οἱ ἴδιοι δὲν κάνουν αὐτὸ ποὺ συμβουλεύουν. Ἐπικοινωνοῦν μὲ τοὺς (κατ’ αὐτοὺς) «ἀκοινώνητους»! Ἐπίσης, ἀποδεικτικὰ στοιχεῖα, πὼς ἡἝνωση ἔχει γίνει, παρουσιάζονται καὶ σὲ ὁμότιτλο βιβλίο θεολόγου-νομικοῦ).
Τέλος, θεολογῶν καθηγητὴς φιλοσοφίας ἔχει γράψει ἀπὸ τὸ 1979, ὅτι «ἡ ἕνωση τῶν ἐκκλησιῶν ἔχει οὐσιαστικὰ συντελεστῆ στὸ χῶρο τῆς κοινῆς ἀδογμάτιστης εὐσέβειας. …Σήμερα ἡ εὐσέβεια τείνει νὰ ἐξομοιωθῆ, ἡ ἠθικὴ ἐμπειρία ἔχει χωρισθῆ ἀπὸ τὸ δόγμα, οἱ διαφορὲς ἀπόμειναν κενὲς λεκτικὲς διατυπώσεις ἄσχετες μὲ τὴν ἐμπειρία... Εἶναι φυσικὸ λοιπὸν νὰ ζητᾶνε οἱ Ἐκκλησίες καὶ τὴν τυπικὴ ἕνωσή τους …ἀφοῦ προηγεῖται ἡ ἐξομοίωσή τους στὸ χῶρο τῆς εὐσέβειας… Αὐτὴ εἶναι ἡ βάση τοῦ ἑνωτικοῦ κινήματος στὶς μέρες μας»(Γιανναρᾶ Χρ., Ἀλήθεια καὶ Ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας, 1977, σελ. 95)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου