ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Πέμπτη, 23 Ιουνίου 2011


Ἔκδηλα σημάδια κοπώσεως,

ἐνῶ ἡ αἵρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ

μαίνεται

Κουράστηκαν ἢ ἀδιαφοροῦν οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοὶ
καὶ σιωπηλὰ παραδίδονται στὸν Οἰκουμενισμό;

Οἱ ποιμένες καινοτομοῦν (στὸ ἔργο τῆς καθοδηγήσεως
τῶν πιστῶν) ὡς πρὸς τὴν ἀντιμετώπιση τῆς αἱρέσεως

Τὸ ἐρώτημα εἶναι κρίσιμο: Ὅταν μφανιζόταν μία αρεση, ο γιοι Πατέρες μεναν κανοποιημένοι μόνο μκάποια στιγμιαία διαπίστωση κα μία πρόχειρηνημέρωση γιὰ τν ὕπαρξή της; Κα μετ σταματοῦσαν νὰ νημερώνουν τος πιστος κα νὰ στηρίζουν τνποκρουσή της, νὰ ποκαλύπτουν τὶς αρετικς κακοδοξίες κα νὰ τς λέγχουν; χουμε, ἄραγε, παραδείγματα γίων πο ρχιζαν τν γνα ναντίον τν αρετικν κα κατόπιν δειχναν σημάδια κοπώσεως, καθς φίσταντο τ μαρτύριο τς περιφρόνησης, τς λοιδορίας, τς συκοφαντίας κα τν διωγμν π τος αρετικούς; πισθοχωροῦσαν καγκατέλειπαν τν γνα  πολεμοσαν ς λιονταρόψυχοι γωνιστς ο γιοι, ψηφώντας κακουχίες, διωγμούς, ξορίες, κόμα κα τν θάνατο;

Μήπως  Μ. θανάσιος πόκαμε διωκόμενος 16 περίπου χρόνια π τος ρειανούς; Μήπως  γιος Μάξιμος σιώπησε μπροστ σ Ατοκράτορα καΠατριάρχες, μπροστ σ μίαν λόκληρη ατοκρατορία; Μήπως λλοι γιοι διαφόρησαν κα σιώπησαν δραστηριοποιουμένης κα πελαυνούσης τς αρέσεως;

Γράφει  ἱερὸς Χρυσόστομος, πς  παρξηαρετικν σὲ κάποια πόλη ξεσήκωσε τος ποιμένες, οποοι, σν «γενναοι σκύλακες» ποὺ βλέπουν τος αρετικος «λύκους… τν ποίμνην πασαν διαφθείροντας», κατέβηκαν στὴν μάχη κατ τν αρετικν κα δὲν σταμάτησαν τν γνα πρν νὰ τος διώξουν π τν πόλη τους, «ατος πάντοθενπελαύνοντες» (Ἰω. Χρυσοστόμου, Πρς νομοίους περ καταλήπτου, λόγ. Β΄).

ν λοιπν ατοί, τος ποίους τιμομε κακηρύττουμε —«τιμ μάρτυρος μίμηση μάρτυρος»—, μᾶςδωσαν τ παράδειγμα γιὰ νυποχώρητο γναναντίον τν αρέσεων, πς μες σήμερα,διαφοροντες γιὰ τν κεραιότητα τς ρθοδόξου Πίστεως, ποὺ κολοβώνεται συστηματικ (μ τ μέθοδο τς σαλαμοποίησης), χι μόνον σιωπομε καδρανομε μπροστ στὴν πέλαση τς παναιρέσεως τοΟκουμενισμοῦ, λλ κα πικοινωνομε μ τος αρετικούς, μ μπροστάρηδες τος πισκόπους;

Κατ τν διδασκαλία τν Πατέρων, εναι δύνατον νὰ μν πηρεασθε τ σμα τς κκλησίας π τν αρεσηταν ο πιστο συμβιώνουν κα «κοινωνον» μ τος αρετικούς. Κα ποδεικνύονται ρνητς τς πατερικς διδασκαλίας στὸ θέμα τς καταπολέμησης τν αρέσεων, σοι πνευματικο διδάσκουν: κοίταζε τν αυτό σου κα προσεύχου, φησε τ πόλοιπα στοὺς ποιμένες  στὸν Θεό.

λλ σ ποίους ποιμένες; Σ ατος πο διαφορον γιὰ τν φαρμογ τς διδασκαλίας τν γίων Πατέρων; Καὶ σ ποιόν Θεό; Σὲ ναν Θε ἰδικν τους προδιαγραφν,  στον ληθιν Θεό, πο ντέλλεται διτν Γραφν κα τν γίων Του: «μ συγκοινωνετε» ατος, κα «ξέλθετε κ μέσου ατν» κα «μηδχαίρειν λέγετε ατος», λλ κα «μηδ δελφοςνομάζετε»;
***

 κόπωση το κκλησιαστικο σώματος εναιμφανς σ λα τ πίπεδα. νδεικτικ ναφέρουμε:

1. σφαλς κα δὲν εναι εκολο στὸν καθένα νὰ κρίνει τ ργο τν πνευματικν. Παλεύουν κακονταριοχτυπιοῦνται μ «τ πνεύματα τς πονηρίας» γιὰ νὰ βοηθήσουν κα νὰ νεκραναστήσουν κάθε πεπτωκότα. μως,  δράνεια τν πνευματικν στὸ θέμα τς ντιμετωπίσεως τς παναιρέσεως τοΟκουμενισμοῦ —ποὺ ποδεικνύεται π τὴν διαφορία τν πιστν γιὰ τν καταπολέμηση τς αρέσεως, κόμη κα ἀπὸ τν γνοια τοῦ τί ἀκριβῶς εἶναι ὁ Οἰκουμενισμὸς— δίνει τ στίγμα μις «καινοτομίας» στο πνευματικργο τς καθοδηγήσεως τν πιστν γιὰ τνντιμετώπιση τς αρέσεως. Ὅπως δι’ λίγωνπισημάνθηκε παραπάνω, οδέποτε ο ποιμένες(ἐπίσκοποι κα πνευματικοὶ) δειχναν τόση κα τέτοιαδιαφορία γιὰ τν κδίωξη τς αρέσεως,  ποία ς μολυσματικ σθένεια ἔχει μολύνει ὄχι μόνο τος εσεβες πιστούς, ἀλλὰ καὶ τοὺς ἴδιους τοὺς ποιμένες!

χουν, ραγε, τόσο μεγάλη πεποίθηση στὸν αυτότους ο σημερινο πνευματικο πατέρες, ὥστε νὰ πιστεύουν τι τ πνευματικά τους παιδιά, π τν καθοδήγησή τους, δὲν πηρεάζονται ἀπὸ τὴν αἵρεση;δειξαν γιὰ τν ντιμετώπιση τς παναιρέσεως τοΟκουμενισμοῦ, τ ἓν δέκατο το νδιαφέροντος ποὺ δείχνουν γιὰ τὰ οἰκονομικὰ καὶ θνικ θέματα, γιὰ τν Κάρτα το Πολίτη κα τόσα λλα θέματα λιγότερο περισσότερο πουσιώδη;  μήπως,  ἀδιάφορη καφεκτικ στάση τους ναντι το Οκουμενισμοῦ δηλοῖ προσωπικ φόβο κα παγγελματικ διοτέλεια, φ’σον  καταπολέμησή του συνεπάγεται ρήξη κασύγκρουση μ τ ξουσιαστικ καθεστς τς δεσποτοκρατίας; Τ καθεστὼς ποὺ ρνεται πεισμόνως κα σκανδαλωδς νὰ παντήσει ν  Οκουμενισμς εναι αρεση, τ καθεστὼς ποὺ χει σιωπηρὰ ποδεχθετι  Παπισμς εναι «κκλησία» κα χει ντάξει τνρθοδόξη κκλησία στὸ Παγκόσμιο Συμβούλιοκκλησιν, ατ τν αρετικ σφηκοφωλι τοΠροτεσταντισμο;

2. Ἐπίσης, εναι μφανς ἡ κόπωση τοκκλησιαστικο σώματος καὶ ἀπὸ τὸ γεγονὸς ὅτι οπρωτοσελίδες διαμαρτυρίες το κκλησιαστικο Τύπου κατ το Οκουμενισμο χουν λαττωθε. Παρατηρεται τ φαινόμενο, σο περισσότερες συμπροσευχς γίνονται, τόσο χλιαρότερες νὰ εναι κα ο ντιδράσεις τν πιστν.  τελευταία συμπροσευχ μετ τν Παπικν στο Ρέθυμνο, φαίνεται πὼς δὲν κανε πι κατόση ντύπωση, δὲν σχολιάστηκε ὡς συμπροσευχή. Τμικρόβιο-δηλητήριο το οκουμενιστικο μιθριδατισμοῦχει παραλύσει τ νοσοποιητικ σύστημα τνρθοδόξων Χριστιανν.
***

Τ παραπάνω γράφονται μ φορμ τν πρόσφατη συνάντηση μελν τς Μικτς πιτροπς τοθεολογικο διαλόγου ρθοδόξων–Ρωμαιοκαθολικν στὸ Ρέθυμνο Κρήτης (15-17 ουνίου).

Στὴ συνάντηση ατ συνεχίστηκε συνειδητὰ καὶ προκλητικὰ ἡ παράβαση τῶν ερν Κανόνων περσυμπροσευχν, ἀφοῦ ἀγνοήθηκαν οἱ διαμαρτυρίες τῶν πιστῶν ἀπὸ τοὺς αὐθαιρετοῦντας «ὀρθοδόξους» συνέδρους. πανέλαβε  καρδινάλιος Kurt Koch τν αρετικ διδασκαλία το Βατικανοῦ περ «δύο πνευμόνων», χωρς νὰ ντιδράσουν ο πνευματικοποιμένες κα ο πίσκοποί μας. Κα δὲν ννοομε τος συμμετέχοντες στὸν διάλογο «ρθοδόξους»πισκόπους, (π ατος πλέον τίποτα δὲν περιμένουμε,φο κάθε φορ πιβεβαιώνουν κα ναβαθμίζουν ταρετικ προφίλ τους), λλ τος πολοίπους ποιμένες μας.

Τ στολόγια, πίσης, ατ τ φορ δὲν πεσήμαναν κα δὲν διαμαρτυρήθηκαν —πως πραξαν γιὰ λλες συμπροσευχς στὸ γγς κα πώτερο παρελθὸν— γιὰ τς τελευταες συμπροσευχς κατ τν διεξαγωγ τοΔιαλόγου στο Ρέθυμνο Κρήτης. Κι ατ εναι ἄλλο ἕνα σαφς δεγμα τς ξοικείωσης μ τν αρεση. Τ δσχόλια τν πιστν στὰ κκλησιαστικ στολόγια, τώραχουν σχεδν μηδενισθεῖ. Κι ὅμως, πρν μερικος μόλις μνες οἱ σχολιογράφοι ντιδροῦσαν ντονα, κι τσιδιναν τ μήνυμα στὶς γεσίες τν αρετικν Οκουμενιστν τι  λας το Θεο ἀκόμα ντιστέκεται κα παραμένει φρουρς γρυπνος, κα ατ τος κανε διστακτικος στὰ βήματα-νοίγματα πο πιχειροσαν.

 ποιος, λοιπόν, γνας τν λίγωνποτελματώθηκε, ξ ατίας τς διστακτικότητας κα τςναβλητικότητας κείνων ποὺ πρεπε νὰ εναι πρωτοπόροι. Κα ατ τ τέλμα σ λίγο θ ρχίσει (ἔχει ἤδη ἀρχίσει) νὰ ναδίδει δυσωδία.

Διοργανώνουν οἱ ἡγέτες τοῦ Οἰκουμενισμοῦ τὴν μία οἰκουμενιστικὴ συνάντηση πίσω ἀπὸ τὴν ἄλλη, πραγματοποιοῦν δεκάδες συνέδρια τῶν εἴκοσι καὶ τριάντα ἀτόμων (καὶ αὐτοὶ οἱ ἐλάχιστοι καὶ ὀλίγιστοι διαμορφώνουν τὶς συνειδήσεις), ἐπαναλαμβάνουν τὶς ἴδιες αρετικς θέσεις (καὶ ἄλλες ἀκόμα πιὸ προωθημένες), οἱ ὁποῖες πρν μερικ χρόνια εχαν ξεσηκώσει θύελλα ντιδράσεων· καὶ ἐκ μέρους τῶν Ὀρθοδόξων καμι σθεναρ ντίδραση δὲν κούγεται, δὲν προγραμματίζεται, δὲν κδηλώνεται.

 καρδινάλιος Kurt Koch στὸ Ρέθυμνο (πρς χαρν το συμπροέδρου μητροπολίτου Περγάμου), πανέλαβετι προχωροῦν στὴν νωση τν «κκλησιν», χωρς οαρετικο παπικο νὰ διαγράψουν τὶς αρέσεις τους κανὰ πιστρέψουν στην ρθ Πίστη. Επε: «θ πρέπει νὰπιστρέψουμε πίσω στὴν πραγματικ ννοια τς μιςκκλησίας πως ταν στοὺς πρώτους αἰῶνες. Οδιάφορες παραδόσεις μπορον νὰ συνεχίσουν νὰ μένουν μέσα στὴν διαφοροποίηση...»!

ρα, κατ τν καρδινάλιο (συνευδοκοντος τοΠεργάμου κ. ωάννη Ζηζιούλα κα ποδεχομένου τν «σοφία» το Koch) σήμερα δὲν πάρχει ς πραγματικότητα  ΜΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑ! Ατ θ πάρξει,ταν ποδεχθομε κα τς αρέσεις τῶν Παπικῶν ςκκλησιαστικς Παραδόσεις(!), ταν ἑνωθομε π τν Πάπα καὶ ἔτσι συνεχίσει  κάθε «πλευρὰ» νὰ χει τὶς διαφοροποιημένες θέσεις της. μες τν παρεφθαρμένη πλέον «ρθοδοξία» κα ο Παπικο τνρθοδοξοποιημένη αρεση!

Κα συνεχίζοντας ὁ καρδινάλιος επε βλάσφημα πώς, λοι ατο ο γωϊστικο κα αρετικο σχεδιασμογιὰ μία παρ «φύσιν» κα παρ τος ερος Κανόνες «νωση», εναι θέλημα το Χριστο! « θέλησή μας εἶναι  θέληση το Κυρίου, στε λοι νὰ νωθοῦν.νας σημαντικς παράγοντας γιὰ τν λοποίηση ατς τς θείας ντολς εναι  θεολογικς διάλογος μεταξτν δύο κκλησιν. Εχαμε μία χιλιετία που ζήσαμε μαζ κα εχαμε κοιν πράγματα κα μία δεύτερη χιλιετία στὴν ποία ο δύο κκλησίες εναι διαλυμένες».

Σ λλο σημεο  ατο ξοχότης καρδινάλιος Koch χαρακτήρισε τὶς αρέσεις το Παπισμο ς «διαφορετικ παράδοση», ξίσωσε τν Πίστη μ τν «πολιτισμ» κα νόμασε τὶς κακοδοξίες «νθη» τοκήπου τς κκλησίας! Θαυμάστε τν «εώδη» λόγο το καρδινάλιου: «Ο διάφορες παραδόσεις μπορον νὰ συνεχίσουν νὰ πάρχουν.  οκουμενισμς δ σημαίνειτι θ δημιουργήσει κανες ναν μονοπολιτισμό, λλεναι νας κπος μ πολλ νθη κα τ νθη πρέπει μεταξύ τους νὰ σέβονται τ να τ λλο παρότι βρίσκονται στὸν διο κπο».

Τ «νθη το κακο», λοιπόν, ξαγιάζονται καπαιτον ναγνώριση π τ φαναριώτικα «νθη τοκαλο», πο πως φαίνεται, δη τν χουν λάβει.

Μόνο, πο τ «μυρίπνοα νθη το Παραδείσου, τπάγχρυσα στόματα το Λόγου», δηλαδ ο γιοι Πατέρες κα σοι τος κολουθον, δὲν θ δώσουν ποτατ τν ναγνώριση στὰ κακόδοξα σχήματα τοΠαπισμοῦ κα το Οκουμενισμοῦ.
(Σημείωση: Στὶς 24 ουνίου θ γίνει παρουσίαση τς «Μεγάλης ρθόδοξης Χριστιανικςγκυκλοπαιδείας». Παρόντες θ εναι  Οκουμενικς Πατριάρχης,  π. Κ. Μπέης,  κ. Πέτρος Βασιλειάδης κ.ἄ.μιλητς θ εναι κα  Περγάμου κ. ωάννης Ζηζιούλας,  εἰσηγητὴς τῆς αἱρετικῆς «βαπτισματικῆς θεολογίας» ποὺ συμπροσεύχεται μ τος αρετικούς, παραβαίνοντας συστόλως τοὺς ερος Κανόνες, καὶ ὁ ὁποῖος νέχεται διαμαρτύρητα τ αρετικφληναφήματα τν συμπροέδρων του καρδιναλίων στὸν Διάλογο μὲ τοὺς Παπικούς, δηλαδὴ προωθεῖ συνειδητὰ καὶ μεθοδικ τν Οκουμενισμό. ς κ τούτου ποτελε κπληξη τ γεγονός, τι δίπλα στὸν κ. Ζηζιούλα, ς δεύτερος μιλητής, θ εναι καὶ μητροπολίτης Ναυπάκτου κ. ερόθεος, ὁ ὁποῖος ἔχει γράψει ἄρθρα ἐναντίον τῆς «βαπτισματικῆς θεολογίας». Συμβιβάζονται, μως,  ντι-οκουμενιστικ ρθρογραφία το Ναυπάκτου κα συμπαρουσίαση τς γκυκλοπαιδείας μ τν κ. Ζηζιούλα; Ατὸ μπορεῖ να θεωρηθεῖ ὡς ντίσταση καττο Οκουμενισμοῦ;).
Θεσσαλονίκη, 23 Ἰουνίου
ΚΟΣΜΑΣ ΦΛΑΜΙΑΤΟΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου