ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Σάββατο, 14 Ιανουαρίου 2012


ΠΩΣ Η ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΕΙ ΤΟΝ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΜΟ
 
Ερχόμαστε στην άποψη που διατυπώνουν όσοι έμειναν πιστοί στο  Παλαιό ημερολόγιο, ότι η αλλαγή του ημερολογίου το 1924 έγινε για λόγους «οικουμενιστικούς». Πολλοί πολέμιοι του παλαιού ημερολογίου , μεταξύ των οποίων και ο Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος στην διδακτορική του διατριβή, ισχυρίζονται ότι δεν υπάρχει καμία σχέση ανάμεσα στην αλλαγή του ημερολογίου και στον Οικουμενισμό. Τα πράγματα όμως είναι πολύ ξεκάθαρα όπως θα δούμε αναλυτικά.
Με δύο λόγια η αλλαγή έγινε ακριβώς για να εξυπηρετήσει το όχημα του Οικουμενισμού, δηλαδή για να μπορούν ελεύθερα οι ορθόδοξοι να συνεορτάζουν και να συμπροσεύχονται σε μεγάλες εορτές μαζί με τους αιρετικούς  στους ναούς και των δυό πλευρών. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι η λέξη αιρετικός έχει αντικατασταθεί με εκφράσεις  του τύπου «χριστιανός άλλης ομολογίας»  ενώ η λέξη εκκλησία αποδίδεται στις συνάξεις τους αντίθετα προς το Σύμβολο της Πίστεως που διδάσκει «Μία Αγία Αποστολική Καθολική Εκκλησία».
 Οι  κακόδοξες διδασκαλίες του Οικουμενισμού είναι γνωστές, όπως και η σχέση του με τη μασονία. Οικουμενισμός και μασονία έχουν κοινή διδασκαλία τον λεγόμενο «συγκρητισμό». Άλλωστε, ο Οικουμενισμός  είναι «παιδί» της μασονίας και από κοινού εργάζονται για το ξεθεμέλιωμα της Ορδοδοξίας! Ο Οικουμενισμός διδάσκει ότι  υπάρχουν  πολλές  Εκκλησίες του Χριστού στο κόσμο, οι οποίες είναι το ίδιο πράγμα και πρέπει να ενωθούν για ν' αποτελέσουν την «Μία αγία καθολική και αποστολική Εκκλησία»!
  Η μασονία είναι πιο «γενναιόδωρη»! Διδάσκει, ότι όλες οι θρησκείες στον κόσμο είναι το ίδιο πράγμα! Διδάσκει, ότι όλες πιστεύουν  στον ίδιο Θεό, άσχετα αν αυτός είναι ο Θεός των χριστιανών, ή ο θεός των Εβραίων, των Βουδιστών, των Μωαμεθανών, ακόμη και των ειδωλολατρών! Οι Πατέρες της Εκκλησίας διδάσκουν ότι οι θεοί των ειδωλολατρών είναι δαιμόνια! Για τους Οικουμενιστές όμως είναι ίδιοι με το Θεό της Ορθόδοξης Εκκλησίας!
 Που  στηρίζεται η άποψη, ότι η αλλαγή του ημερολογίου το 1924 έγινε για λόγους «οικουμενιστικούς»;

 1.   Το 1583 ο πάπας Γρηγόριος ΙΓ΄ με απεσταλμένους του στο Πατριάρχη Ιερεμία Β΄ ζήτησε την αποδοχή από την Ορθόδοξη Εκκλησία του φράγκικου ημερολογίου
  «ίνα μη επικρατή τοσαύτη από των Λατίνων διάστασις»!(1)
 Για τον πάπα η «εκκλησία» του και η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι περίπου το ίδιο πράγμα. Διαφέρουν, κατ' αυτόν, στο ότι δεν γιορτάζαμε ταυτόχρονα τις γιορτές, μετά το ημερολόγιο, που ο ίδιος επέβαλε τον προηγούμενο χρόνο στην «εκκλησία» του. Ο ταυτόχρονος συνεορτασμός των μεγάλων γιορτών θα έφερνε, κατά τον πάπα, πιο κοντά τις δύο Εκκλησίες!
 Δεν ήταν όμως μόνο ο πάπας, που ήθελε τον συνεορτασμό των μεγάλων γιορτών με τους Ορθοδόξους. Ήταν ολόκληρη η Δύση. Ο Άγγλος επίσκοπος Γκόρ, στη  προσφώνησή του στο λεγόμενο «Πανορθόδοξο Συνέδριο της Κωνσταντινουπόλεως» το 1923 είπε:
 « Δι' ημάς τους εν τη Δύσει ήτο μεγάλη πνευματική ευχαρίστησις να ευρεθώμεν εις θέσιν ώστε να συνεορτάζωμεν τας μεγάλας χριστιανικάς εορτάς της Γεννήσεως και της Αναστάσεως και  Πεντηκοστής… Το δεύτερον βήμα θα μας κάμη το ημερολογιακόν ζήτημα, το οποίον θα μας φέρει εις τον συνεορτασμόν των εορτών..».(2)
 Η Ορθόδοξη Εκκλησία με Ιερούς Κανόνες της απαγορεύει τον συνεορτασμό των γιορτών με τους αιρετικούς. Και οι μεν αιρετικοί (πάπας, Αγγλικανοί κλπ.), μπορεί να  επιδιώκουν τον συνεορτασμό με τους Ορθοδόξους. Οι υποτιθέμενοι όμως  Ορθόδοξοι εκκλησιαστικοί ηγέτες στις αρχές του 20ου αιώνα, πως τόλμησαν να προτείνουν την  αλλαγή του ημερολογίου, χάριν της «παγχριστιανικής ενότητος»; Απλούστατα είχαν διαβρωθεί από την αίρεση του Οικουμενισμού και εξ αιτίας της άλλαξαν το ημερολόγιο.
 2.  Στη Πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920  προτείνονταν 11 πρακτικά μέτρα οικουμενιστικής ενώσεως των διαφόρων Εκκλησιών.  Είναι η πρώτη φορά που η Ορθόδοξη Εκκλησία ( αν υποθέσουμε ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο εξέφραζε την Ορθόδοξη Εκκλησία!) με τόσο εμφανή και πανηγυρικό τρόπο αναγνώριζε την ύπαρξη άλλων Εκκλησιών του Χριστού! Και ζητούσαν την ένωσή τους, γράφοντας :
 «Η καθ΄ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών.... Δύναται δε η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:
α΄) ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΧΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΟΝ ΕΟΡΤΑΣΜΟΝ ΤΩΝ ΜΕΓΑΛΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΥΠΟ ΠΑΣΩΝ ΤΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ.(3)
 3.  Το ίδιο επεδίωκε και ο Μελέτιος Μεταξάκης με το γράμμα  που έστειλε ως Πατριάρχης στην  Εκκλησία της Ελλάδος στις 3.2.1923 και στο οποίο έγραφε για την ανάγκη ενός νέου ημερολογίου
 «προς  εξυπηρέτησιν της παγχριστιανικής ενότητος, πάντων των επικαλουμένων τω  ονόματι  Κυρίου εορταζόντων την αυτήν ημέραν την γέννησιν  αυτού και την Ανάστασιν».(4)
 4.   Επίσης, στην ΄Εκθεσιν που  υπέβαλε  στο «Πανορθόδοξο Συνέδριο  ΚΠόλεως» το  1923 ο αντιπρόσωπος της Εκκλησίας της Ελλάδος  μασόνος Μητροπολίτης Δυρραχίου Ιάκωβος,   αναφέρεται:
 « Μετά την αποδοχήν υπό της Εκκλησίας του νέου ημερολογίου  δια τας ανάγκας  τας βιωτικάς η προσαρμογή προς αυτό, και δη ταχέως,  και  του Εορτολογίου αποβαίνει  αναπόφευκτος. Άλλος λόγος, επί πλέον προς άμεσον προσαρμογήν και του Πασχαλίου είναι η μεγάλη ηθική σημασία και εντύπωσις, ην θα παραγάγη εις όλον τον πεπολιτισμένον  κόσμον η δια της αβιάστου πρωτοβουλίας ταύτης προσέγγισις των δύο χριστιανικών  κόσμων της Ανατολής και της Δύσεως εν τω εορτασμώ των μεγάλων χριστιανικών εορτών».(5)
Παρατηρούμε σαφέστατα ότι ούτε δικαιολογίες  αστρονομικής διορθώσεως είχαν προταθεί τότε ούτε ανάγκες κοινωνικές.
Ας σκεφτούν όσοι προβάλλουν τα δύο τελευταία επιχειρήματα ότι αν υπήρχε ανάγκη αστρονομικής διορθώσεως του παλαιού – Ιουλιανού ημερολογίου τότε θα έπρεπε να αναζητηθεί ένα ακριβέστερο και από το νέο – Γρηγοριανό που επίσης δεν είναι ακριβές ημερολόγιο.
Επίσης ούτε λόγοι κοινωνικοί δεν μπορεί να προβάλλονται και το παράδειγμα τόσων και τόσων λαών που χρησιμοποιούν άλλο ημερολόγιο για την πνευματική – θρησκευτική τους ζωή και άλλο για την καθημερινότητά τους είναι μία αποστομωτική απάντηση σε αυτό. Άλλωστε Ρώσοι, Σέρβοι κλπ. εδώ και 80 χρόνια διατηρούν παλιό ημερολόγιο στην Εκκκλησία και Νέο για τις εμπορικές και άλλες σχέσεις χωρίς να τους έχει επέλθει σύγχιση...
1  Μητροπολίτου Δημητριάδος Χριστοδούλου, ό.π. σελ. 19.
2  Γρ. Ευστρατιάδου, ό.π., σ. 108
3  Ι. Καρμίρη, Δογματικά και Συμβολικά μνημεία, τ. Β΄, εκδ. β΄, σελ. 958
4  αρχιμ. Θεοκλ. Στράγκα, ό.π. τ.Β΄ σελ. 1136.
5  Γρ. Ευστρατιάδου, ό.π . σελ. 14.

ΠΗΓΗ: http://clubs.pathfinder.gr/antioikoumene/593028

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου