ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τρίτη, 17 Ιανουαρίου 2012

ΠΡΟΣ ΔΥΣΜΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ Ο ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΣ


Συνεχίζονται οἱ τολμηρὲς καὶ ἐπικίνδυνες ἐνέργειες τοῦ Ἀθηναγόρα ἀπὸ τὸν Βαρθολομαῖο

ΔΥΣΤΥΧΩΣ συνεχίζονται οἱ παράτολμες καὶ καταλυτικὲς τῆς Ὀρθοδόξου Παραδόσεως ἐνέργειες, ποὺ εἶχε ἀρχίσει ὁ μέγας πρωτεργάτης καὶ συνδιαμορφωτὴς τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ πατριάρχης Ἀθηναγόρας, ἐνθουσιώδης μαθητὴς καὶ ἀκόλουθος τοῦ ὁποίου εἶναι ὁ νῦν πατριάρχης Βαρθολομαῖος. Δὲν εἶναι μικρὸ καὶ ἀσήμαντο λειτουργικὸ ἔθιμο τὸ νὰ προσεύχονται οἱ ἱερεῖς μετὰ τοῦ λαοῦ στρεφόμενοι πρὸς Ἀνατολὰς μολονότι ὅλα τὰ λειτουργικὰ ἔθιμα, ποὺ ἐπὶ αἰῶνες ἔχουν καθαγιασθῆ, τηρούμενα ἀπὸ ὅλους τοὺς Ἁγίους Πατέρες καὶ στηριζόμενα ἀσφαλῶς στὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση, πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπαρέγκλιτα, διότι ἡ παράβασή τους δείχνει ὑπεροψία ἔναντι τῶν Ἁγίων Ἀποστόλων καὶ τῶν Ἁγίων Πατέρων καὶ βλασφημία τελικῶς κατὰ τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, τὸ ὁποῖο τὰ ἐνέπνευσε καὶ ἐπὶ αἰῶνας τὰ καθηγίασε καὶ τὰ διετήρησε.

Τὸ μετὰ τοῦ λαοῦ πρὸς ἀνατολὰς ἵστασθαι καὶ προσεύχεσθαι ἐκ μέρους τῶν ἐπισκόπων καὶ ἱερέων, σταθερὴ καὶ ἀδιάκοπη μέχρι τώρα, τῆς ἀληθινῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ Παράδοση, σημαίνει ὅτι ὁ λειτουργὸς δὲν εἶναι ὑπεράνω τοῦ λαοῦ, ὅπως τὸν θέλει ἡ ἱεροκρατία τοῦ Παπισμοῦ, ἀλλὰ μετὰ τοῦ λαοῦ, ἐκπρόσωπος τοῦ λαοῦ ὅτι ὅλο τὸ ἐκκλησίασμα, κλῆρος καὶ λαός, στρέφονται πρὸς τὸν Ἥλιο τῆς Δικαιοσύνης, «τὴν Ἀνατολή». Ἀνατολὴ καὶ ὄχι πρὸς τὴν Δύση, ποὺ συμβολίζει τὸ σκότος, καὶ ποὺ κατόρθωσε ὁ δυτικὸς Χριστιανισμὸς τὸν ἁπλὸ συμβολισμὸ τοῦ σκότους νὰ τὸν μετατρέψη σὲ πραγματικότητα μὲ τὶς καινοτομίες τοῦ Παπισμοῦ καὶ τοῦ γνήσιου τέκνου του, τοῦ Προτεσταντισμοῦ.

Στόχος εἶναι σιγά – σιγὰ νὰ ἀμβλυνθοῦν οἱ διαφορὲς μὲ τὸν Παπισμό, νὰ τὶς συνηθίσει ὁ κόσμος, καὶ ἡ ἑνότητα νὰ ἐπιτευχθεῖ ὄχι ὅπως πρέπει, μὲ τὸ νὰ εἴμαστε δηλαδὴ καθ᾽ ὅλα ἑνωμένοι στὴ πίστη, στὴ λατρεία καὶ στὴν διοίκηση, πρᾶγμα ποὺ συνιστᾶ ἀληθινὴ ἕνωση, ἀλλὰ νὰ ἑνωθοῦμε παρὰ τὶς διαφορὲς στὴν πίστη, στὴν λατρεία καὶ στὴ διοίκηση, πρᾶγμα ποὺ συνιστᾶ ψευδοένωση καὶ ψευδοειρήνη.

ΠΗΓΗ: http://churchgoc.org/ljsm/kirykos/2011/9/591642.html

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου