ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τετάρτη, 5 Σεπτεμβρίου 2012

Λυκούργος Νάνης, Πολλοί υπέρμαχοι του οικουμενισμού είναι άφθαστοι στη σοφιστικώ τω τρόπω διαστρέβλωση των εννοιών.

Αξίζουν θερμά συγχαρητήρια στην εκλεκτή αδελφότητα θεολόγων Ο ΣΩΤΗΡ που από ετών τροφοδοτεί πνευματικά τον ελληνικό λαό διότι στοιχούσα προς την αντιοικουμενιστική γραμμή του γίγαντα της ορθοδόξου θεολογίας αειμνήστου Παναγιώτη Τρεμπέλα καυτηρίασε τη νόθευση του ορθοδόξου ήθους την οποία απεργάζονται κάποιοι μεγαλόσχημοι κληρικοί όπως για παράδειγμα ο μητροπολίτης Γερμανίας αλλά και πλείστοι άλλοι επίσκοποι. Και δυστυχώς για την ιερή υπόθεση της Ορθοδοξίας το πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως αντί να ανακαλέσει τους εν θέματι εκκλησιαστικούς αξιωματούχους στην εκκλησιαστική τάξη τοξεύει τα βέλη του εναντίον των αντιοικουμενιστών επισκόπων, λοιπών κληρικών, ακαδημαικών θεολόγων και πιστών λαικών που συνέχονται απ το ωραίο και πνευματικότατο ιδεώδες της υπερασπίσεως της πατρώας πίστεως απ την απειλή του διαχριστιανικού και διαθρησκειακού οικουμενισμού. Στις ημέρες μας το άσπρο βαφτίζεται μαύρο,το φως σκότος,το αγαθό κακό,το γλυκύ πικρό. Πολλοί υπέρμαχοι του οικουμενισμού είναι άφθαστοι στη σοφιστικώ τω τρόπω διαστρέβλωση των εννοιών.Την ελαφρά τη καρδία και γυμνή τη κεφαλή καταστρατήγηση πλειάδας σχετικών προς την απαγόρευση των συμπροσευχών ιερών κανόνων χαρακτηρίζουν σαν άρση του απομονωτισμού και πράξη αγαπητικού ανοίγματος προς τις ΔΗΘΕΝ αδελφές ψευδοεκκλησίες ωσάν οι συντάξαντες τους σχετικούς, απαγορευτικούς των συμπροσευχών ιερούς κανόνες άγιοι πατέρες εστερούντο αγάπης την οποία φαίνεται ότι διαθέτουν εν υπερεπαρκεία ούτως ώστε να περισσεύει και για εξαγωγή οι σύγχρονοι πληθωρικοί αγαπολόγοι. Την αγωνιστικώ τω τρόπω υπεράσπιση της άπαξ παραδοθείσης τοις αγίοις πίστεως τη βαφτίζουν φονταμενταλισμό,ταλιμπανισμό,επαρχιωτισμό κι όποιον άλλο χαρακτηρισμό κατεβάσει η οικουμενιστική τους κούτρα. Ισχυρίζονται αναίσχυντα ότι η κάθε sic! Εκκλησία εκπληρώνει την καθολικότητά της όταν βρίσκεται σε κοινωνία με τις άλλες! Υποστηρίζουν ανερυθρίαστα ότι η πίστη είναι μία αλλά έχει πολλές sic! διατυπώσεις όπως εξωραισμένα χαρακτηρίζουν το μωσαικό των πεπλανημένων διδασκαλιών! Ο λαός του Θεού όμως αγρυπνεί επί των επάλξεων υπό την καθοδήγηση υπεύθυνων πνευματικών ανδρών και δε θα αφήσει να υλοποιηθούν τα σκοτεινά και απαίσια σχέδια του κοσμοπολιτισμού και του νεοταξισμού που λανσάρονται υπό τη λεοντή του διαβόητο πολιτικώς ορθού!Γι αυτό να είναι βέβαιοι οι έχοντες τους σχετικούς ασεβείς πόθους! TO KEIMENO EXEI ΩΣ ΕΞΗΣ: «Πληγώνουν βαθύτατα τὸν εὐσεβὴ λαὸ τοῦ Θεοῦ καὶ λυποῦν τὴν Παναγία Τριάδα οἱ συμπεριφορὲς κάποιων Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων τοῦ ἐξωτερικοῦ πρὸς τοὺς αἱρετικοὺς Παπικούς. Δὲν περιορίζονται μόνο στὶς συμπροσευχὲς μὲ αὐτούς, παρόλον ὅτι ὑπάρχουν σαφεῖς ἱεροὶ Κανόνες ποὺ ἀπαγορεύουν τὶς συμπροσευχὲς μὲ αἱρετικούς· καὶ μάλιστα ὁρίζουν ποινὲς καθαιρέσεως καὶ ἀφορισμοὺς ὄχι μόνο γιὰ διακόνους καὶ πρεσβυτέρους, ἀλλὰ καὶ ἐπισκόπους. Μετὰ τὶς συμπροσευχὲς ἔχουμε τελευταῖα καὶ τὰ χειροφιλήματα Παπικῶν ἐκ μέρους Ὀρθοδόξων ἐπισκόπων. Ἀλλὰ καὶ τὴ χρίση Ὀρθοδόξου ἐπισκόπου ἀπὸ Παπικὸ ἐπίσκοπο, ὁ ὁποῖος φοροῦσε «ἄμφια», ἐνῶ ὁ Ὀρθόδοξος στεκόταν μπροστά του «ἱεροπρεπῶς»!... Τὸ ἁπλὸ ἐρώτημα ποὺ θέτουν στοὺς ἐπισκόπους αὐτοὺς ὅσοι ἀνήκουν στὴν Ὀρθόδοξη Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ, δηλαδὴ τὴν Μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικήν, εἶναι τοῦτο: Οἱ Ὀρθόδοξοι αὐτοὶ ἐπίσκοποι, ποὺ κατὰ τὴ χειροτονία τους εἰς ἐπίσκοπον ἔδωσαν ὅρκο στὸν Θεὸ ἀπαγγέλλοντας τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως ἐνώπιον τῆς Ἁγίας Τραπέζης καὶ τῶν ἀρχιερέων ποὺ τοὺς χειροτόνησαν, ἀλλὰ καὶ τοῦ πιστοῦ λαοῦ, δέχονται ὅτι οἱ Παπικοὶ ἔχουν κανονικὴ ἱερωσύνη; Δέχονται ὅτι ὁ Παπισμὸς εἶναι Ἐκκλησία; Καὶ ὅτι τὰ μυστήρια τῶν Παπικῶν εἶναι ἔγκυρα; Ἔχουμε ἀνάγκη τῶν εὐλογιῶν τους; Ἂς τὸ ποῦν καθαρά. Διότι οἱ πιστοὶ τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας γνωρίζουμε ὅτι οἱ Παπικοὶ εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ ἐνόθευσαν τὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως μὲ τὴν προσθήκη ὅτι τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκπορεύεται «καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ», εἰσάγοντας ἔτσι δυαρχία στὴ θεότητα. Εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ εἰσήγαγαν καὶ διατηροῦν μὲ θρησκευτικὴ εὐλάβεια τὸ ἐπάρατο παπικὸ πρωτεῖο, ἀλλὰ καὶ τὸ ἀλάθητο. Γνωρίζουμε ἀκόμη ὅτι εἶναι ἐκεῖνοι ποὺ διαστρέβλωσαν τὸ βασικὸ μυστήριο τῆς Ἐκκλησίας, τὸ ἅγιο Βάπτισμα. Ὅτι ὁ Παπισμὸς ἀλλοίωσε καὶ σὲ πολλὰ ἄλλα τὴν Ἀποστολικὴ Παράδοση καὶ τὸ ἦθος τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ μὲ τὸ νὰ γίνει καὶ νὰ λειτουργεῖ ὡς κοσμικὸ κράτος... Γιατί λοιπὸν οἱ τέτοιοι ἀκροβατισμοὶ ἀπὸ Ὀρθοδόξους ἐπισκόπους, ἀπὸ τοὺς ὁποίους ὁ λαὸς ἀναμένει προάσπιση τῆς ὀρθῆς πίστεως καὶ διατήρηση ἀλώβητη τῆς Ἀποστολικῆς Παραδόσεως; Ἄλλωστε ἡ στάση αὐτὴ ἐπιβάλλεται,ὅπως ἀναφέραμε, καὶ ἀπὸ τὰ ὅσα ὑποσχέθηκαν κατὰ τὴ χειροτονία τους μὲ τὴν ἀπαγγελία τοῦ Συμβόλου τῆς Πίστεως, τὸν δεύτερο λίβελλο καὶ τὴν τρίτη ὁμολογία. Θέλουμε νὰ πιστεύουμε ὅτι αὐτὰ δὲν προσπαθοῦν νὰ τὰ λησμονήσουν οἱ Ὀρθόδοξοι ἀρχιερεῖς μας, διότι θὰ δώσουν λόγο ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως». «Ο ΣΩΤΗΡ» 1 & 15-9-2012 ΠΗΓΗ ''ΑΚΤΙΝΕΣ''

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου