ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Κυριακή, 13 Ιανουαρίου 2013


Eν εσχάταις ημέραις ενστήσονται καιροί χαλεποί...Απόστολος Παύλος


Τέκνον Τιμόθεε...

...Τούτο δε γίνωσκε, ότι 
εν εσχάταις ημέραις
ενστήσονται καιροί χαλεποί
έσονται γαρ οι άνθρωποι 

φίλαυτοι
φιλάργυροι
αλαζόνες
υπερήφανοι
βλάσφημοι
γονεύσιν απειθείς
αχάριστοι
ανόσιοι 
άστοργοι
άσπονδοι
διάβολοι
ακρατείς
ανήμεροι
αφιλάγαθοι
προδόται
προπετείς
τετυφωμένοι
φιλήδονοι μάλλον 
ή φιλόθεοι

έχοντες μόρφωσιν ευσεβείας

την δε δύναμι αυτής
ηρνημένοι. 

Και τούτους αποτρέπου(φύγε μακριά από αυτούς)
..........................
και πάντες δε οι θέλοντες ευσεβώς ζην εν Χριστώ Ιησού
διωχθήσονται
πονηροί δε άνθρωποι και γόητες
προκόψουσιν επί το χείρον,

πλανώντες και πλανώμενοι.

Σύ δε μένε εν οις έμαθες και επιστώθης
ειδώς παρά τίνος 
έμαθες..
..............
Σπούδασον ελθείν  
προς με ταχέως

Δημάς γαρ με εγκατέλιπεν 
αγαπήσας τον νυν αιώνα
και επορεύθη εις Θεσσαλονίκην
...................
Αλέξανδρος ο χαλκεύς 
πολλά μοι κακά ενεδείξατο.

Αποδώη αυτώ ο Κύριος 
κατά τα έργα αυτού
.................
Εν τη πρώτη μου απολογία 
ουδείς μοι συμπαρεγένετο,

αλλά πάντες με εγκατέλιπον

μη αυτοίς λογισθείη.

Ο δε Κύριός μοι
παρέστη και ενεδυνάμωσέ με
.............................
και ερρύσθην (και γλύτωσα)
εκ στόματος λέοντος.....

( Καινή Διαθήκη,β επιστολή Αποστόλου Παύλου, προς Τιμόθεον, κεφ. γ και δ)

πηγή:http://salograia.blogspot.gr/

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου