ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τρίτη, 26 Μαρτίου 2013

Η ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ

ΚΑΙ Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΜΑΞΙΜΟΥ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΓΧΡΟΝΟΥΣ ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ

 


Απολυτίκιον.
Ήχος β’.

Την άχραντον εικόνα σου προσκυνούμεν Αγαθέ,
αιτούμενοι συγχώρεσιν των πταισμάτων ημών, Χριστέ ο Θεός
·
βουλήσει γαρ ηυδόκησας σαρκί ανελθείν εν τω Σταυρώ,
ίνα ρύση ους έπλασας εκ της δουλείας του εχθρού
·
Όθεν ευχαρίστως βοώμέν σοι
·
Χαράς επλήρωσας τα πάντα ο Σωτήρ ημών,
παραγενόμενος εις το σώσαι τον κόσμον.ΟΛΙΓΑ ΤΙΝΑ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΟΡΤΗΣ

Η Αγία αυτή Ημέρα είναι ξεχωριστή, διότι παρά το κατανυκτικό κλίμα της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, εορτάζει λαμπρά η Ορθοδοξία μας, η αληθινή Εκκλησία του Χριστού.
Κατά την ημέρα αυτή ποιούμε ανάμνηση του μεγάλου και σημαντικωτάτου γεγονότος της εκκλησιαστικής μας ιστορίας, της αναστηλώσεως των θείων και ιερών και σεπτών Εικόνων, το οποίο επισυνέβη το 842 μ.Χ. στην Κωνσταντινούπολη, από τον Ορθόδοξο Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως Μεθοδίον (842-846), χάρις στην μεγάλη πίστη και αποφασιστική συμβολή της βασιλίσσης και μετέπειτα Αγίας Θεοδώρας, συζύγου του Εικονομάχου Αυτοκράτορα Θεοφίλου (829 - 842 μ.Χ.).

Αναφερόμαστε στη μεγάλη εικονομαχική έριδα, η οποία συντάραξε κυριολεκτικά την Εκκλησία μας για περισσότερα από εκατό χρόνια, (από το 729 έως το 842 μ.Χ.) αν εξαιρέσουμε κάποια μικρά διαλλείματα.

Το 729 μ.Χ. ο αυτοκράτωρ Λέων ο Γ’ ο Ίσαυρος (717 - 741 μ.Χ.) αποφάσισε, κατόπιν παροτρύνσεως κάποιων Εβραίων, να επιφέρει στο κράτος ριζικές μεταρρυθμίσεις.
Μια από αυτές ήταν η απαγόρευση προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων, επειδή, παίρνοντας αφορμή από ορισμένα ίσως ακραία φαινόμενα εικονολατρίας, πίστευε πως η χριστιανική πίστη παρέκλινε στην ειδωλολατρία. Στην ουσία όμως εξέφραζε δικές του ανεικονικές απόψεις, οι οποίες ήταν βαθύτατα επηρεασμένες από την ανεικονική ιουδαϊκή και ισλαμική πίστη, ενώ στόχος του ήταν να κτυπήσει την Ορθόδοξη Πίστη και Παράδοση, καθώς και την ενότητα της Εκκλησίας μας.

Η αναταραχή ήταν αφάνταστη. Η αυτοκρατορία χωρίστηκε σε δύο φοβερά αντιμαχόμενες ομάδες, τους Εικονόφιλους και τους Εικονομάχους. 
Οι διώξεις και τα βασανιστήρια των εικονόφιλων, όσων δηλαδή τιμούσαν και προσκυνούσαν τις άγιες και ιερές εικόνες ήταν φοβερές και πρωτόγνωρες.
Μεγάλες Άγιες και Πατερικές μορφές ανέλαβαν να υπερασπίσουν την Ορθόδοξη Πίστη. Μεταξύ αυτών οι Άγιοι: Γερμανός, Ταράσιος και Μεθόδιος, Πατριάρχες Κωνσταντινουπόλεως,  Ιωάννης  Δαμασκηνός,  Θεόδωρος Στουδίτης, Ιωσήφ Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης, Θεόδωρος και Θεοφάνης οι Γραπτοί, Μέγας Ιωαννίκιος, Αρσάκιος, Ναυκράτιος,  Θεόφιλος και Βασίλειος οι Ομολογητές και πολλοί άλλοι.


Κατά το έτος 787 μ.Χ. με την βοήθεια της Βασιλίσσης Ειρήνης, συγκλήθηκε η Αγία και Οικουμενική Ζ’ Σύνοδος, η οποία διατύπωσε με ακρίβεια την οφειλόμενη τιμή στις ιερές εικόνες. Σε αυτή επίσης διευκρινίστηκαν και άλλα δυσνόητα σημεία της Χριστιανικής Πίστεως, έτσι ώστε να έχουμε πλήρη αποκρυστάλλωση του Ορθοδόξου Δόγματος και να ομιλούμε για θρίαμβο της Ορθοδοξίας μας.

Η Εικόνα στην Ορθοδοξία μας δεν αποτελεί αντικείμενο λατρείας, αλλά λειτουργεί αποκλειστικά ως μέσον τιμής του εικονιζόμενου προσώπου. Ακόμα και ο Χριστός μπορεί να εικονισθεί, διότι έγινε άνθρωπος. Και φυσικά δεν εικονίζουμε την θεία του Φύση που είναι αόρατη και απερίγραπτη, αλλά την ανθρωπίνη που είναι ορατή και περιγραπτή.

Γι΄αυτό μάλιστα και όποιος αρνείται την απεικόνιση και περιγραφή του Χριστού, αρνείται ουσιαστικά την ανθρώπινη φύση Του! Οι μεγάλοι Πατέρες και διδάσκαλοι της Εκκλησίας μας, που αναδείχθηκαν μέσα από την λαίλαπα της εικονομαχίας, διατύπωσαν το Ορθόδοξο Δόγμα με προσοχή και ευλάβεια.
Η προσκύνηση της ιερής εικόνας του Χριστού και των άλλων ιερών προσώπων του Χριστιανισμού δεν είναι ειδωλολατρία, όπως κατηγορούνταν από τους εικονομάχους, διότι η τιμή δεν απευθύνεται στην ύλη, αλλά στο εικονιζόμενο πρόσωπο, καθότι «ἡ τῆς εἰκόνος τιμή ἐπί τό πρωτότυπον διαβαίνει» (Μ.Βασίλειος  P.G.  32, 149) και, «προσκυνοῦμεν δέ ταῖς εἰκόσιν οὐ τῇ ὕλη προσφέροντες τήν προσκύνησιν, ἀλλά δι΄αὐτῶν τοῖς ἐν αὐταῖς εἰκονιζομένοις» (Ἰω. Δαμασκηνός  P.G. 94, 1356).
Η ευλογία και η χάρη που λαμβάνει ο πιστός από την προσκύνηση των ιερών εικόνων δίνεται από το ζωντανό ιερό πρόσωπο και όχι από την ύλη της εικόνας.


Η Εικόνα έχει τεράστια ποιμαντική χρησιμότητα.
Μια εικόνα, σύμφωνα με γλωσσική έκφραση, αξίζει περισσότερο από χίλιες λέξεις. Αυτό σημαίνει ότι μέσω της εκκλησιαστικής εικονογραφίας οι πιστοί βοηθούνται να αναχθούν στις υψηλές πνευματικές θεωρίες και στο θείον.

Βεβαίως η ηρεμία, μετά την Ζ’ Οικουμενική Σύνοδο το 787 μ.Χ. δεν αποκαταστάθηκε ολοκληρωτικά, διότι εξακολουθούσαν να βασιλεύουν εικονομάχοι αυτοκράτορες.
Στα 842 μ.Χ. η ευσεβής Αυτοκράτειρα Θεοδώρα, επίτροπος του ανήλικου γιου της Μιχαήλ του Γ΄(842-867), έθεσε τέρμα στην εικονομαχική έριδα και συνετέλεσε στο θρίαμβο της Ορθοδοξίας.

Οι Πατέρες όρισαν να εορτάζεται ο θρίαμβος του Ορθοδόξου Δόγματος την πρώτη Κυριακή των Νηστειών για να δείξει στους πιστούς πως ο πνευματικός μας αγώνας θα πρέπει να συνδυάζεται με την ορθή πίστη για να είναι αληθινός και πραγματικά αποτελεσματικός.
Νηστεία και ασκητική ζωή έχουν και άλλες αιρέσεις ή θρησκείες, και μάλιστα με πολύ αυστηρότερους κανόνες άσκησης. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να σωθούν και να ενωθούν με τον Θεό. Η σωτηρία είναι συνώνυμη με την Αλήθεια, αντίθετα η πλάνη και το ψεύδος οδηγούν σε αδιέξοδα και εν τέλει στην απώλεια.


Και βέβαια, επειδή τα τελευταία χρόνια επικρατεί πολύ μεγάλη "αγαπολογία"  από τους περισσοτέρους εκκλησιαστικούς κύκλους, ας μην ξεχνάμε ποτέ, ότι κατ΄αυτήν την ημέρα (την Κυριακή της Ορθοδοξίας) η Αγία μας Εκκλησία όρισε να διαβάζεται εις επήκοον πάντων, το Συνοδικό της Ζ΄ Οικουμενικής Συνόδου, που περιλαμβάνει εκτός από τα "ΑΙΩΝΙΑ Η ΜΝΗΜΗ" σε όλους τους αγωνιστάς και ομολογητάς της Πίστεώς μας, και όλα τα "ΑΝΑΘΕΜΑΤΑ" αντίστοιχα σε όλους τους Εικονομάχους και τους αιρετικούς γενικότερα.

Ετσι με τον τρόπο αυτό διαφυλλάσεται η Αλήθεια της Πίστεώς μας και στηλιτεύονται οι διάφορες αιρέσεις και πλάνες, αφού όλοι μαζί ομολογούμε δημόσια και ευθαρσώς την υπακοή και πίστη στην Αγία μας Εκκλησία, την συμφωνία, ομόνοια και ενότητα με τους Αγίους μας, καθώς και την κάθετη και πλήρη αντίθεση μας με όλους τους αιρετικούς, τους οποίους ρητά και απερίφραστα καταδικάζουμε. 

 
 


ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ - ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ - ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ
ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2013

Αγαπητοί μου εν Χριστώ φίλοι και αδελφοί!

Ως γνωστόν την πρώτη Κυριακή των Νηστειών, η Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει την ΚΥΡΙΑΚΗ της ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ, υπενθυμίζοντας έτσι με τον τρόπο αυτό, την μεγάλη Νίκη της Ορθοδοξίας έναντι πασών των Αιρέσεων, τιμώντας ταυτόχρονα και όλους εκείνους τους Ομολογητές, Οσίους, Μάρτυρες και μεγάλους Αγίους Πατέρες της Εκκλησίας μας, οι οποίοι πολέμησαν τους αιρετικούς Εικονομάχους, αλλά και τους πάσης φύσεως άλλους αιρετικούς για να φυλάξουν την Ορθόδοξη Πίστη μας, άσπιλη, αμόλυντη, καθαρή, ως "κόρη οφθαλμού",  "μη έχοντας σπίλον ή ρυτίδα".

Ο λόγος ήταν ΕΝΑΣ και ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ:
Η Αλήθεια του Ευαγγελίου και η Σωτηρία της ψυχής τους, αφού χωρίς Αλήθεια και Ορθή Πίστη είναι ΑΔΥΝΑΤΗ η Σωτηρία μας.

Επειδή λοιπόν, "ουδείς δύναται σωθήναι άνευ ορθής πίστως" (Μέγας Αθανάσιος) η ταπεινότης μου, μη μπορώντας άλλο πλέον να ανεχθεί τις ΜΕΓΑΛΕΣ ΠΡΟΔΟΣΙΕΣ που συντελούνται τις τελευταίες δεκαετίες από τους περισσοτέρους ιερείς και αρχιερείς μας, έλαβε την απόφαση, -εδώ και πολλά χρόνια, αλλά επίσημα από το 2011- μαζί και με άλλους πνευματικούς αδελφούς, να αποτειχισθεί  και να διακόψει κάθε πνευματική επικοινωνία με την ΑΙΡΕΤΙΚΗ πλέον "εκκλησία" της Ελλάδος, αλλά και όσους επικοινωνούν μαζί της, εφαρμόζοντας και τηρώντας τα όσα κελεύει η Παράδοση και διδασκαλία της Ορθοδόξου Ανατολικής Εκκλησίας, και μιμούμενος 
-αν και ανάξιος- την ζωή και πράξη των Αγίων και θεοφόρων Πατέρων μας, στο θέμα αυτό.


Εξ αφορμής λοιπόν, της εορτής της Ορθοδοξίας μας και λόγω της μεγάλης σπουδαιότητας και επικαιρότητος πάντοτε αυτού του θέματος, αναδημοσιεύουμε από το Περιοδικόν "ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ" (Τεύχος 18 Μάρτιος-Απρίλιος 2011) την ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ και ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΗ, της ελαχιστότητός μου, από όλους τους σύγχρονους ΑΙΡΕΤΙΚΟΥΣ, Οικουμενιστάς και Συγκρητιστάς, Νέου και Παλαιού Εορτολογίου, οι οποίοι ως άλλοι Ιούδες και Εικονομάχοι, προδίδουν τον Κύριόν μας και την Πίστη μας και προετοιμάζουν "αγαλλομένω ποδί" τον ερχομόν του Αντιχρίστου και την παγκόσμιο κυβέρνησή του!


Με φόβο και αγάπη Χριστού
Μοναχός Μάξιμος Βαρβαρής
  
Η ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΙΣΤΕΩΣ -ΔΙΑΚΟΠΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ- ΑΠΟΤΕΙΧΙΣΙΣ
ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΒΑΡΒΑΡΗ 


ΚΥΡΙΑΚΗ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΙΑΣ 2011
ΕΙΣ ΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΠΑΤΡΟΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ. ΑΜΗΝ.«Βαδίζοντες την απλανή και ζωηφόρον οδόν, οφθαλμόν μεν εκκόψωμεν σκανδαλίζοντα, μη τον αισθητόν, αλλά τον νοητόν. Οίον εάν ο Επίσκοπος η ο πρεσβύτερος οι όντες οφθαλμοί της Εκκλησίας κακώς αναστρέφωνται, χρη αυτούς εκβάλλεσθαι.Συμφέρον γαρ εστιν άνευ αυτών συναθροίζεσθαι εις ευκτήριον οίκον, ή  μετ’αυτούς εμβληθήναι, ως μετά Άννα και Καϊάφα εις την γένναν του πυρός...»  (Μ. Αθανασίου P.G. 27, 1369) 

Προς
Τον Μακαριώτον Αρχιεπίσκοπον Αθηνών κ. Ιερώνυμον και την Δ.Ι.Σ.


Μακαριώτατε και Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί.

Όσοι με τη Χάρη του Θεού ανατραφήκαμε με ευσεβή δόγματα και ακολουθούμε σε όλα την Μία, Αγία, Καθολική, και Αποστολική Εκκλησία πιστεύουμε ότι:
Η Συνέχεια εδώ...


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου