ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τετάρτη, 5 Οκτωβρίου 2016

Μιά άλλη παράμετρος της διώξεως του π. Παϊσίου, καθηγουμένου της Ι. Μ. Αγίου Γρηγορίου Παλαμᾶά.

Πόσο ευθύνεται η «Σύναξη της Γατζέας» για την τιμωρία του π. Παΐσιου;

  
  πως μάθαμε στὴν ἀντι-Οἰκουμενιστικὴ «Σύναξη τῆς Γατζέας», (ποὺ λειτουργεῖ ὑπὸ τὴν ἄγρυπνη "σκέπη" τοῦ Οἰκουμενιστῆ Πατριάρχη Βαρθολομαίου) κληρικὸς τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Φλωρίνης διαβεβαίωσε μὲ ἔμφαση τοὺς Συναξιακοὺς ὅτι ἀποτελεῖ δημοσιογραφικὴ παραπληροφόρηση ἡ εἴδηση ὅτι ὁ Μητροπολίτης Φλωρίνης Θεόκλητος τιμώρησε τὸν π. Παΐσιο.

   Ἐπίσης μάθαμε ὅτι ὁ π. Παΐσιος ποὺ ἦταν παρών, ἐπιβεβαίωσε ὅτι πράγματι δὲν εἶχε τιμωρηθεῖ ἀπὸ τὸν Μητροπολίτη (ἕως τότε). Φαίνεται ὅμως ὅτι ὁ δημοσιογράφος κάτι περισσότερο ἤξερε καὶ ὅτι ὁ π. Παΐσιος διαισθανόταν τὴν ἀναμενόμενη τιμωρία, γι’ αὐτὸ παρακάλεσε τὸν π. Θεόδωρο Ζήση (ποὺ διηύθυνε τὴν συζήτηση) καὶ τοὺς ἐκεῖ Πατέρες νὰ τὸν στηρίξουν στὴν «Ὁμολογία» ποὺ θὰ συντάξουν. Καὶ ὁ π. Θεόδωρος, ποὺ ἦταν καὶ ὁ συντάκτης (ἤ ἕνας ἐκ τῶν συντακτῶν) τῆς «Ὁμολογίας», δυστυχῶς δὲν κάμφθηκε ἀπὸ τὴν παράκληση τοῦ π. Παϊσίου!
     Ἄλλοι «ὑπολογισμοὶ» ὑπερίσχυσαν!  Παρότι ὑποσχέθηκε ὅτι θὰ
τὸ δοῦν τὸ θέμα! Κυριολεκτικὰ «ἄδειασε» τὸν π. Παΐσιο κι ἔδωσε "σῆμα" στὸν Φλωρίνης νὰ προχωρήσει στὴν συνέχιση τῆς δίωξης τοῦ π. Παϊσίου! Διαβάζουμε στὴν «Ὁμολογία»:
«Ἤδη μερικοὶ ἔχουν προχωρήσει στὴν διακοπὴ μνημοσύνου καὶ πρὸ τῆς συνόδου τῆς Ἱεραρχίας, εἰς δὲ τὸ Ἅγιον Ὄρος ἀπολύτως δικαιολογημένα τὸ ἔχουν πράξει πολλοὶ κελλιῶτες ἱερομόναχοι καὶ μοναχοί, ἐφ᾽ ὅσον ἐκεῖ ἄμεσος ἐπίσκοπός των εἶναι ὁ πρωτεργάτης καὶ κήρυξ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, «γυμνῇ τῇ κεφαλῇ», Οἰκουμενικὸς Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος, τοῦ ὁποίου τὸ ὄνομα δὲν θέλουν νὰ μνημονεύεται στὶς ἱερὲς ἀκολουθίες. Διαπράττουν μεγάλο κανονικὸ καὶ ἐκκλησιαστικὸ λάθος ὅσοι, ἀντὶ νὰ ἐπαινοῦν, καταδιώκουν τοὺς μοναχοὺς ποὺ τηροῦν τὴν πατερική, ἱεροκανονικὴ καὶ ἁγιορειτικὴ Παράδοση».
   Καμιὰ ἐμφανὴς ἀναφορὰ στὸν π. Παΐσιο, καμιὰ στήριξη. Ἔκαναν ἀκριβῶς τὸ ἀντίθετο ἀπ’ ο,τι ἐκεῖνος παρακαλοῦσε! Τὸ νόημα ὅσων εἶχε πεῖ ὁ π. Παΐσιος ἦταν περίπου τὰ ἑξῆς:
Σᾶς παρακαλῶ στὴν ἀναφορά σας περὶ τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου, νὰ μὴν πάρετε ἄλλη θέση γιὰ τοὺς Ἁγιορεῖτες κι ἄλλη γιὰ μᾶς ποὺ διακόψαμε τὸ Μνημόσυνο στὸν κόσμο. Μὴν ἀφήσετε ὑπονοούμενο ὅτι οἱ Πατέρες τοῦ Ἁγίου Ὄρους δικαιοῦνται νὰ διακόψουν τὸ Μνημόσυνο, ἐπειδὴ ὑπάγονται στὸν πατριάρχη Βαρθολομαῖο κι ἐμεῖς ὄχι, γιατὶ θὰ μὲ βλάψετε πολύ.
     Μήπως ὅσα γράψαμε, π. Θεόδωρε Ζήση, παραποιοῦν τὸ νόημα ὅσων ἐλέχθησαν στὴ «Σύναξη τῆς Γατζέας»; Εἶναι σίγουρο πὼς ὄχι, γιατὶ ἡ πηγή μας εἶναι ἀδιάψευστη. Μήπως ἡ στάση σας αὐτὴ ἔχει σχέση μὲ διαφωνία ποὺ εἴχατε μετὰ τῆς γραμμῆς τοῦ π. Παϊσίου σὲ μοναστήρι τῆς Ἱ. Μ. Φλωρίνης;
      Ἄρα, ἂν ἑρμηνεύουμε ὀρθὰ τὰ πράγματα, μήπως εὐθύνονται καὶ οἱ Πατέρες τῆς «Συνάξεως τῆς Γατζέας» γιὰ τὴν τιμωρία τοῦ π. Παΐσιου, ἀφοῦ τὸν ἄφησαν ἀβοήθητο στὰ χέρια τοῦ Μητροπολίτη Φλωρίνης, τοῦ ὑποβοηθοῦντος τὰ οἰκουμενιστικὰ σχέδια τοῦ κ. Βαρθολομαίου;
   Οἱ ἄλλοι Πατέρες τῆς «Συνάξεως» συμφωνοῦν,ἐκ τῶν ὑστέρων, μὲ αὐτοὺς τοὺς χειρισμοὺς τοῦ στρατηγοῦ τῆς «Συνάξεως»;

Σημάτης Παναγιώτης

Μᾶς ἐστάλη:
xrysa politi 
Από ότι φαίνεται οι της Γατζέας σύνεδροι σε συνεννόηση με τον πατριάρχη ή φίλα διακείμενων με αυτόν επισκόπων έχουν χωρίσει τις δικαιοδοσίες τους. Επομένως, στα του Αγίου όρους ζητήματα άμεσος διαχειριστής θα είναι ο πατριάρχης με εντολοδόχους τους ηγουμένους των Ι.Μ. και στις''έκτροπες'' συμπεριφορές (βλ. αποτειχίσεις ιερέων και ιερομονάχων) εντός της αντιοικουμενιστικής δικαιοδοσίας της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι οι π. Ζήσης και λοιποί οι οποίοι ως γνήσιοι υπονομευτές - καθώς φαίνεται λόγω της ατολμίας και υποκρισίας που επιδεικνύουν- και αυτοανακηρυχθέντες στρατηγοί του αντιοικουμενιστικού αγώνα  αν δεν δώσουν εντολή δεν θα πρέπει να αντισταθεί κανένας και σε περίπτωση  κάποιος το κάνει δεν αναγνωρίζουν τον αγώνα του γιατί τον αυτονομεί από το πλαίσιο εξουσίας-δεσποτισμού που μάλλον αρέσκονται στο να ασκούν. Το παπικό πρωτείο και η προτεσταντική σκέψη φαίνεται να έχει μολύνει οικουμενιστές και αντιοικουμενιστές γιατί και τα δύο στρατόπεδα αποπλαισιώνουν την ερμηνεία του ευαγγελίου από την αγιοπατερική παράδοση και επομένως ο καθένας το ερμηνεύει κατά το δοκούν και επιπλέον επιθυμούν να επιβάλλεται η θέση τους δεσποτικώ τω τρόπω. Ιδού τα αποτελέσματα του ''αχρικαιρισμού''....

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου