ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τρίτη, 20 Νοεμβρίου 2012

5η συνάντησις του Συμβουλίου των Θρησκευτικών Αρχηγών στο Ισραήλ

 
Την Πέμπτην, 15 Νοεμβρίου 2012, έλαβε χώραν η 5η Συνάντησις του Συμβουλίου Θρησκευτικών Αρχηγών του Ισραήλ εις την πόλιν της Χάϊφας και εις το επί του Καρμηλίου όρους Κέντρον της Κοινότητος των Μπαχάϊ.
Religious-Leaders
Το Συμβούλιον τούτο ιδρύθη το 2007 υπό του Υπουργείου Θρησκευμάτων του κράτους του Ισραήλ και οι μετέχοντες εις αυτό θρησκευτικοί Αρχηγοί, οι εξασκούντες το ποιμαντικόν έργον αυτών εντός των ορίων του κράτους του Ισραήλ, δεσμεύονται με την πίστιν εις τον ένα Θεόν να υπερασπίζωνται το όνομα Αυτού ως και το ανθρώπινον πρόσωπον και την θρησκευτικήν αυτού ελευθερίαν και τα θρησκευτικά σεβάσματα εκάστης θρησκείας από πάσης προσβολής η δυσφημήσεως λεκτικής και από της χρήσεως της βίας, ιδία της ενεργουμένης δήθεν εν ονόματι του Θεού και να διαπαιδαγωγούν δια του τρόπου τούτου τα ποίμνια αυτών, συμβάλλοντες ούτως εις την επικράτησιν ειρήνης και δικαιοσύνης εις το κράτος του Ισραήλ και εις τον κόσμον.
Οι θρησκευτικοί Αρχηγοί οι μετέχοντες εις το Συμβούλιον τούτο είναι του Ιουδαϊσμού, του Χριστιανισμού, του Ισλάμ, των Δρούζων και των Μπαχάϊ.
Εις την εν λόγω 5ην Συνάντησιν του Συμβουλίου τούτου την διοργανουμένην υπό παραγόντων του Υπουργείου Εξωτερικών και Θρησκευμάτων του Ισραήλ κ. Μανσούρ Μπαχίτζ, κ. Γιακούμη Σαλάμε και κ. Σεζάρ Μαρζήε παρέστη ως προσκεκλημένος και ωμίλησεν ο Πρόεδρος του κράτους του Ισραήλ κ. Συμεών Πέρες. Το θέμα της Συναντήσεως ταύτης ήτο «η σπουδαιότης και η διαφύλαξις των Αγίων Τόπων».
Άλλοι ομιληταί ήσαν εκ του Ιουδαϊσμού οι ραββίνοι Σλόμο Αμάρ, Γιόνα Μέτγκερ και Δαβίδ Ρόζεν, εκ του Ισλάμ ο δικαστής κ. Ιγιάντ Ζαχάλκα και εκ των Δρούζων ο σεΐχης κ. Μουάφακ Ταρίφ.


ΠΗΓΗ ''ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΕΚΚΛ.ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΡΟΜΦΑΙΑ''


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου