ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2015

Αυγουστίνος Καντιώτης:

Διότι εξασφαλιζομένης της ελευθέρας κινήσεως των κληρικών ανά την Ελληνικήν επικράτειαν, οι κληρικοί εκείνοι, οι οποίοι διά λόγους κανονικούς, διά λόγους συνειδήσεως, καθρεπτιζομένης μέσα εις τα αθάνατα των Πατέρων πρότυπα, δεν δύνανται πλέον να μνημονεύουν του οικείου επισκόπου, δεν θα κλεισθούν ως αετοί εις τους κλωβούς των, αλλά θα πετάξουν, θα κινηθούν ελευθέρως, θα περιοδεύσουν απ' άκρου εις άκρον την περιοχήν, θα υψώσουν την φωνήν της Ορθοδοξίας...!πηγή: Ελευθέρα και ζώσα Εκκλησία, Αυγουστίνου Καντιώτου,εκδόσεις Σταυρός, σελ. 121. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου