ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2016


Οἱ οἰκουμενιστές-λατινόφρονες τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου
ἐδίωξαν τούς ὁμολογητές πατέρες λόγῳ τοῦ... 
Πάπα  Ἡ τελική πράξη τοῦ δράματος στήν ἱστορική, σερβική, Ἱ.Μ.Χιλανδαρίου ὁλοκληρώθηκε σήμερα πού τό Ἅγιον Ὄρος ἑορτάζει τούς ἐπί Τουρκοκρατίας ἀθλήσαντας Νεομάρτυρας, οἱ ὁποίοι διά τῆς ἄχρις αἵματος ὁμολογίας τους, ἐμεγάλυναν τήν Ὀρθόδοξο πίστι καταισχύνοντας τούς ὁπαδούς τοῦ ἀντιχρίστου Μωάμεθ.
     Ἡ ἀχαλίνωτη μανία τῶν παπο-οἰκουμενιστῶν, μή ἀνεχόμενη τήν πεπαρρησιασμένη ὁμολογιακή στάση τῶν:Λουκᾶ μοναχοῦ,  Δαμιανοῦ μοναχοῦ,  Ὀνουφρίου μοναχοῦ  και Δανιήλ δ. μοναχοῦπροέβην στην ἐκδίωξή τους ἀπό τή Μονή τῆς μετανοίας τους.
   Χάριν ἱστορικῆς ἀληθείας ὀφείλουμε νά σημειώσουμε ὅτι δύο εἶναι τά κυρίως πρόσωπα πού πρωτοστάτησαν καί ὁδήγησαν στόν διωγμό: ὁ ἡγούμενος Μεθόδιος  καίἐπιπλέον ἕνας προϊστάμενος, ΠΡΩΗΝ ΠΑΠΙΚΟΣ, συνεργούντων δυστυχῶς διά τῆς σιωπῆς τους τῶν ἑτέρων προϊσταμένων. Αὐτός ὁ πρώην παπικός ἔκανε, ἐντός τῆς συνάξεως, οἰκουμενιστικό "κήρυγμα" ὑπέρ τοῦ πάπα, ἀποδεικνύων διά λόγων καί ἔργων ὅτι στό φρόνημα παραμένει ἐξίσου ἢ καί περισσότερο παπικός ἀπό πρίν!
  Ὀφείλουμε νά ἐπισημάνουμε ὅτι οἱ ἰθύνοντες τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου ΕΓΚΑΙΡΩΣ εἶχαν εἰδοποιηθεῖ ὅτι παραβαίνουν βασικές διατάξεις τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτη τοῦ Ἁγίου Ὄρους, καθότι τίθεται ζήτημα πίστεως καί θά ὄφειλαν νά τό παραπέμψουν στό ἁρμόδιο ὄργανο τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας. Αὐτοί ὅμως προτίμησαν τόν ρόλο τοῦ διώκτη...
  Θεωρήσαμε πρέπον ὥστε τό εὐλαβές πλήρωμα τῶν Ὀρθοδόξων νά ἐνημερωθεῖ ἐπί τῶν ἐξελίξεων καί παρακαλοῦμε νά συνδράμει δι᾽ ἀποστολῆς email στίς κάτωθι ἠλεκτρονικές διευθύνσεις, ὥστε να ὑπάρξει εὐαισθητοποίηση ἐπί τῶν ἀδίκων, παρανόμων καί ἀντιμοναχικῶν ἐνεργειῶν τῆς ἡγεσίας τῆς Ἱ. Μ. Χιλανδαρίου.
  Ἡ ἰσοπέδωση τῶν ὀρθοδόξων ἀντιστάσεων ἀπό τήν οἰκουμενιστική φάλαγγα τῶν ἀποστατῶν δέν πρόκειται νά περάσει!

Ἁγιορεῖτες Πατέρες

Ιερά Μονή  Χιλανδαρίου
PORTARNICA@ HILANDAR.ORG
Τηλ. Μονής
2377023797  Κέντρο
2377023108   Γραμματεία
2377023129    Επίτροποι  
2377023281   Αντιπροσωπείο
2377023494   φάξ - Τηλεομοιότυπο
ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
diplo@presidency.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΥ

dipl.of.pm@mfa.gr
> ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΒΟΥΛΗΣ
diplof@parliament.gr
> ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
grypex@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
dgypex@mfa.gr
> ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΝΙΚΟΣ ΞΥΔΑΚΗΣ
anypexeu@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ.ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΡΔΑΣ
secret.ier@mfa.gr
> ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ κ. ΔΗΜΗΤΡΗ ΜΑΡΔΑ
dgyfypex.mardas@mfa.gr
> ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ κ. ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΔΗΣ
dgyfypex.aman@mfa.gr
> ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΑΣ
liantis.efstathios@mfa.gr
> Ε΄ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ, ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΠΡΟΞΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
egeniki@mfa.gr
> Ε2 Δ/ΝΣΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΩΝ & ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
e02@mfa.gr
> ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ)
ydis@mfa.gr
> ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
dao@mfa.gr

> Πρεσβεία της Σερβίας
Beograd@hol.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου