ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Κυριακή, 31 Ιουλίου 2016

Επιστολή διαμαρτυρίας


Πρὸς τὴν Ἱερὰ μονὴ Μεγίστης Λαύρας,
τὴν Ἱερά Ἐπιστασία τοῦ Ἁγίου Ὄρους,
πρὸς ὅλους τοὺς πολιτικοὺς ὑπευθύνους ἁγιορειτικῶν καὶ θρησκευτικῶν ὑποθέσεων,
Χαίρετε ἐν Κυρίω.
 Πληροφορηθήκαμε μὲ ἀφάνταστη λύπη καὶ ἀπορία πρὶν ἀπό κάποιες ἑβδομάδες τὸν διωγμὸ πού ἀσκήσατε στούς Μοναχούς: Λουκᾶ, Δαμιανό, Ὀνούφριο καί τὸν δόκιμο Μοναχό Δανιήλ καὶ ἄλλους δέκα ἀπό τὴν Μονὴ τῆς μετανοίας τους, διότι προέβησαν στήν ἀνακήρυξη τῆς κακοδοξίας καὶ τὴν διακοπὴ μνημοσύνου τοῦ προβατόσχημου Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως καί Οἰκουμενιστῆ κ. Βαρθολομαίου, μετά τήν ληστρικὴ σύνοδο τῆς Κρήτης, στὴν ὁποία ὑπεγράφη ἀνορθοδόξως ἡ καθιέρωση τῶν αἱρέσεων ὡς "Ἐκκλησίες" καὶ ἡ κατοχύρωση τοῦ Π.Σ.Ε. ὡς χριστιανικοῦ θεσμοῦ, κατοχυρώνοντας συνοδικῶς τήν Παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καί τῆς Πανθρησκείας. Καὶ τότε στείλαμε ἀναλόγως ἐπιστολὴ διαμαρτυρίας. 
Τώρα πληροφορούμαστε, ὄχι μόνο, ὅτι οἱ διαμαρτυρίες τῶν
ἀπανταχοῦ πιστῶν δὲν εὶσακούσθησαν, ἀλλὰ ὅτι ἀντιθέτως διώκεται, ὄχι γιὰ ἠθικὲς ἢ πνευματικὲς παραβάσεις, ἀλλὰ γιὰ τὸν ἴδιον ἀκριβῶς λόγο ὁ προϊστάμενος τῆς Μεγίστης Λαύρας γέρων Σάββας, μόνο καὶ μόνο, διότι μὲ πίστη καὶ θάρρος, ὡς ἀληθινὸς μοναχός, δήλωσε,  ὅτι καὶ αὐτός, πιστὸς στὸν Χριστό, Τὸν ὁποῖον ὡς μοναχὸς ἐτάχθη νὰ ὁμολογεῖ, στοὺς Πατέρες, τοὺς ὁποίους ὡς μοναχὸς ἐτάχθη νὰ μιμεῖται, καὶ στὶς Παρακαταθῆκες τῆς Πίστεως, τὶς ὁποῖες ὡς μοναχὸς ἐτάχθη νὰ φυλάττει, ἀρνεῖται νὰ μνημονεύσει τὸν κατὰ τὸν μακαριστὸ Σωτηρόπουλο μέγα αἱρεσιάρχη Βαρθολομαῖο Ἀρχοντώνη.


Δὲν εἴμαστε πιὰ λυπημένοι καὶ ἀπογοητευμένοι. Ἀντιθέτως νιώθουμε προδομένοι καὶ  εἴμαστε ἀγανακτισμένοι μέ ἱερά ἀγανάκτηση, διότι ἀντί νά διώκονται οἱ αἱρέσεις καί συνολικὰ ἡ παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ὅπως τὴν ἀναγνωρίσατε ἐσεῖς, ἐμμέσως πλὴν σαφῶς, καὶ ὅπως τὴν ὀνόμασαν καὶ κατεδίκασαν ὁ  Ἅγιος Ἰουστίνος Πόποβιτς, ὁ Ἅγιος Παΐσιος, ὁ Ἅγιος Νικόλαος Βελιμίροβιτς, ὁ Ἅγιος Πορφύριος καὶ πολλοὶ ἁγιορεῖτες γέροντες, τοὺς ὁποίους ἐσεῖς προσβάλετε καὶ ἀμαυρώνετε τὴν μνήμη τους, διώκονται οἱ θέλοντες εὐσεβῶς ζῆν. Φυσικὰ αὐτό τὸ προεῖπε ὁ Κύριος, ἀλλὰ εἶπε καὶ τὸ ἀλίμονο στοὺς διώκοντες καὶ σὲ αὐτούς, ποὺ προκαλοῦν τὰ σκάνδαλα.

Ἀλλάξτε τὴν στάση σας, γιατὶ δὲν ὑπάρχει πιὰ καιρός! Κρατεῖστε τούς ἀληθινοὺς αὐτοὺς μοναχούς  στόν τόπο τῆς μετανοίας τους καὶ μιμηθεῖτε τήν ὁμολογία τους καὶ τὸν ἀγῶνα τους στήν διαφύλαξη τῆς Μίας Ἀληθείας ὡς ὀρθόδοξοι μοναχοί! Ἤδη ἐμφανίζετε ἑαυτοὺς ὡς προδότες καὶ διῶκτες τοῦ Χριστοῦ, τῆς Μητρός καὶ τῶν Ἁγίων Του! Ἤδη συμπορεύεστε μὲ τοὺς ἐργάτες τοῦ Ἀντιχρίστου καὶ τῶν ἐσχάτων καιρῶν. Στὸ Ἅγιον Ὄρος, τὸ ὁποῖον ἀνήκει στὴν Παναγία μας καὶ ὄχι σὲ ἐσᾶς, ἐπήγατε γιὰ νὰ πεθάνετε καὶ ἔτσι νὰ κερδίσετε τὴν αἰώνια ζωή, καὶ ὄχι γιὰ νὰ διώκετε καὶ νὰ καταδικασθεῖτε αἰωνίως, ὅπως οἱ σὲ κάθε αἵρεση ὑποταγμένοι μοναχοὶ τῶν προηγούμενων αἰώνων.
Σεβόμενοι τήν ἱστορία σας, τό Σχῆμα σας, ἀλλά ὄχι τὶς συγκεκριμένες ἐνέργειές σας καί μή ἀναγνωρίζοντας μία τέτοιου εἶδους ἐκδικητικὴ πατρότητα, ἐλπίζοντας ὅμως στὴν δύναμη τῆς μετάνοιας καὶ τῆς Ἀγάπης καὶ μὲ τὴν δύναμη τῆς ἐλευθερίας ποὺ χαρίζει ἡ πίστη περιμένουμε νὰ ἀναδείξετε τὸ ἀνάστημα, ποὺ σᾶς ἁρμόζει. Ἀπὸ τοὺς πολιτικούς, ποὺ ἔχουν ψηφίσει αὐθαιρέτως καὶ ἀντισυνταγματικῶς κάθε ἀντιχριστιανικὸ νόμο ποὺ χωράει ὁ νοῦς, ὡς ἄλλοι Ἰουλιανοί Παραβάται, περιμένουμε, ἂν  ὄχι μετάνοια, τουλάχιστον δικαιοσύνη.
Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου
Κωνσταντίνος Τσακίρογλου
Μαρία Τσακίρογλου
Τατιάνα Τσακίρογλου
Ἀριστείδης Ράθωσης

καὶ ὅλοι οἱ ἀγωνιζόμενοι ἐνάντια στὸν οἰκουμενισμὸ πιστοὶ τῆς Γερμανίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου