ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2016

Παραδίδουν τα "Άγια τοις κυσί"!

 Ὁ Οἰκουμενισμὸς προελαύνει:

Ὁ Πατριάρχης Μόσχας Κύριλλος δώρισε στὸν Πάπα τμῆμα λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ!



Μετάφραση: Ρωμαίικο Ὁδοιπορικό

    Ὁ ἐπικεφαλής τῆς Παπικῆς "Ἐκκλησίας" ἔλαβε ἕνα δῶρο ἀπὸ τὸν Πατριάρχη Κύριλλο τῆς Μόσχας καὶ Πάσης Ρωσίας - ἕνα τήμα τοῦ λειψάνου τοῦ Ἁγίου Σεραφεὶμ τοῦ Σάρωφ σὲ μέγεθος ἑνὸς αὐγοῦ! Ὁ Ἐπικεφαλής τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων Μητροπολίτης Βολοκολὰμσκ Ἰλαρίων μετέφερε τὸ δῶρο τὴν περασμένη Πέμπτη στὸ Βατικανό!
   Ἀνάμεσα στὰ σημεῖα στὰ ὁποῖα ἑστίασε ἡ συνομιλία ἦταν ἡ τραγικὴ κατάσταση τοῦ χριστιανικοῦ πληθυσμοῦ τῆς Μέσης Ἀνατολῆς. Ὁ Πάπας Φραγκίσκος καὶ ὁ Μητροπολίτης Ἰλαρίων τόνισαν τὴν θετικὴ ἐμπειρία τῆς συνεργασίας στὴν παροχὴ βοήθειας πρὸς τοὺς χριστιανοὺς στὴ Μέση Ἀνατολὴ κατ'  ἐφαρμογὴ τῆς ἀπόφασης κατὰ τὴ συνάντησή τους στὴν Κούβα.
   "Οἱ δύο πλευρὲς τόνισαν τὴν ἀνάγκη γιὰ περαιτέρω ἑνοποιημένες δράσεις στὴ Μέση Ἀνατολή. Ὁ Ἐπικεφαλής τοῦ Συνοδικοῦ Τμήματος Ἐξωτερικῶν Ἐκκλησιαστικῶν Σχέσεων παρουσίασε στὸν Πάπα τὶς πρωτοβουλίες τῆς Ρωσικῆς Ἐκκλησίας γιὰ τὴν ἄσκηση ἀνθρωπιστικῆς βοήθειας σὲ ἀνθρώπους ποὺ ὑποφέρουν στὴ Συρία καὶ εὐχαρίστησε τὸν Ποντίφικα γιὰ τὶς εἰρηνευτικὲς προσπάθειές του!
    Καὶ οἱ δύο πλευρὲς σημείωσαν τὴν ἐποικοδομητικὴ συνεργασία μεταξύ τῆς Ρωσικῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας καὶ τῆς Παπικῆς "Ἐκκλησίας" στὸν τομέα τοῦ πολιτισμοῦ. Κατὰ τὸ τελευταῖο ἔτος διεξήχθη ἕνα πρόγραμμα ἀνταλλαγῆς μὲ ἀκαδημαϊκὰ ταξίδια ἀπὸ ἱερεῖς καὶ φοιτητὲς Θεολογίας ἀπὸ τὴ Παπικὴ "Ἐκκλησία" καὶ τὸ Πατριαρχεῖο Μόσχας στὴ Μόσχα καὶ τὴ Ρώμη ἀντίστοιχα ἀποτελώντας μιὰ εὐκαιρία γιὰ μιὰ βαθύτερη γνωριμία μὲ τὰ ἔθιμα καὶ ἡ σημερινὴ ζωὴ τῶν δύο(;) Ἐκκλησιῶν.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου