ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΣΚΕΦΘΕΙΤΕ ΤΗΝ ΔΩΡΕΑΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΜΑΣ: https://drive.google.com/folderview?id=0B2R6tNC3qVhKako0Mm5FRkxqcWc&usp=sharing

Πέμπτη, 22 Δεκεμβρίου 2016

Ψευδεπίσκοποι -τύπου Πειραιώς Σεραφείμ- παραπλανούν τους πιστούς, ώστε να μένουν σε κοινωνία με τους αιρετικούς και τον κ. Βαρθολομαίο!


   Τὴν διακοινωνία και τὴν ἐπίσημη ἀναγνώρισηἐκκλησιαστικότητος στὶς αἱρέσεις τὰ βεβαιώνουν καὶ οἱ συνεργάτες του στὴν Μητρόπολη (ὅπως ὁ π. Παῦλος καὶ π. Ματθαῖος), ἀλλὰ καὶ οἱ συναγωνιστές του στὸν ἀντι-Οἰκουμενιστικὸ ἀγώνα (π. Θ. Ζήσης, π. Γ. Μεταλληνός, π. Σ. Σαράντος, κ. Δ. Τσελεγγίδης κ.ἄ.).
    Ὁπότε, ἐπίσημα πλέον ὁ κ. Σεραφεὶμ κατατάσσει τὸν ἑαυτό του στὸν χῶρο τῶν ψευδεπισκόπων! ἀποδεικνύοντας ὅτι τόσα χρόνια ...κοροϊδεύει τὸ λαὸ τοῦ Θεοῦ!
      Ἂς τὸν χαίρονται, ὅσοι κατὰ καιροὺς μᾶς κατηγοροῦσαν ὅτι ἀδικοῦμε τὸν Μητροπολίτη Πειραιῶς!


Ἀναδημοσιεύουμε τὴν σχετικὴ ἀνάρτηση:


    Με αφορμή την Επιστολή στο ιστολόγιο "Ο Παιδαγωγός": ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΤΕ κ. ΣΕΡΑΦΕΙΜ;

   Διαβάστε τι λέει ο π. Γεώργιος Μεταλληνός και θα καταλάβετε!


σφαλῶς, ὄχι μόνο οἱ λέξεις ἔχουν χάσει τὸ νόημά τους, ἀλλὰ καὶ οἱ συνειδήσεις τῶν ἐκκλησιαστικῶν ἀνδρῶν, ἔχουν χάσει (μερικῶς τουλάχιστον) τὴν δυνατότητα διάκρισης καλοῦ καὶ κακοῦ, τὴν πνευματικὴ ἐκείνη διαύγεια, ποὺ θὰ τοὺς βοηθοῦσε νὰ καθοδηγοῦν Εὐαγγελικὰ τὸ Ποίμνιο. Ἄλλα λέγουν τὴν μιὰ στιγμή, κι ἄλλα τὴν ἄλλη. Ἄλλα λέγουν κι ἄλλα κάνουν.
Καὶ ἐπὶ τοῦ προκειμένου. Ὁ π. Γεώργιος  γράφει πρὶν ἀπὸ δέκα χρόνια, ὅτι ὑπάρχουν Οἰκουμενιστὲς Ἐπίσκοποι, ποὺ κατασπαράσσουν τὸ Ποίμνιο! Κι ὅμως· ἀντὶ νὰ τοὺς κατονομάσει καὶ νὰ βροντοφωνάξει, καὶ νὰ προτρέψει τοὺς πιστοὺς τὴν ἀπομάκρυνση ἀπὸ αὐτούς,κοινωνεῖ μὲ τοὺς λύκους, τὴν φονικὴ λύσσα τῶν ὁποίων καταγγέλλει!
Διδάσκει ὅτι «ὅταν ἀναγνωρίζουμε τὸν Πάπα καὶ τὸνπροσφωνοῦμε Ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ» συμμαχοῦμε,«παίρνουμε τὸν Διάβολο», κι ὅμως, ὁ π. Γεώργιος (καὶ ὁ μητροπ. Πειραιῶς, ἀλλὰ καὶ ὅλοι οἱ ἀντι-Οἰκουμενιστές) κοινωνεῖ μὲ τὸνΖηζιούλα καὶ τὸν Πατριάρχη Βαρθολομαῖο (καὶ τὸν κάθε Ζηζιούλα) ποὺ κάνει ἀκριβῶς αὐτό:
ἀναγνωρίζει τὸν Πάπα, συμμαχεῖ καὶ παίρνει τὸν …Διάβολο!!! (κατὰ τὸν π. Γεώργιο).

Κι ὁ Πειραιῶς κ. Σεραφείμ, τὴν σημερινὴ ΕΠΙΣΤΟΛΗ τοῦ ὁποίου δημοσιεύουμε, πράττει παρομοίως. Συγκεκριμένα· ὁ κ. Σεραφείμ, ἔστειλε στοὺς διαχειριστὲς τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μιὰ Ἐπιστολή (ποὺ δὲν θὰ χαρακτηρίσουμε, οὔτε θὰ ἀπαντήσουμε ἐμεῖς γι’ αὐτοὺς ἐπὶ τῆς οὐσίας), στὴν ὁποία 
ἀποκαλύπτει τὶς διαθέσεις τῆς καρδίας του καὶ συνιστᾶ καὶ τὰ ἑξῆς
ἀποτρεπτικὰ τῆς Ἀποτειχίσεως στὸ ἱστολόγιο «Ὁ Παιδαγωγός», ποὺ τελευταῖα τόλμησε νὰ ὑπενθυμίσει τὴν Ἁγιοπατερικὴ Παράδοση στὸ θέμα τῆς Διακοπῆς Μνημοσύνου τῶν αἱρετιζόντων:
Δὲν «θά ἔπρεπε νά εὔχεσθε (τοὺς προτρέπει) τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχη, πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν “Ρουβίκωνα” τῆςintercommunion μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεως συνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν».
Καλά, δὲ ἄκουσε ποτὲ ὁ κ. Σεραφείμ (ἂν καὶ συναναστρέφεται τοὺς πατέρες τῆς «Συνάξεως» τῆς Γατζέας) ὅτι ἔχουν τοποθετηθεῖ δημόσια ἐδῶ καὶ μιὰ δεκαετία ὡς πρὸς τὸ θέμα τῆς διακοινωνίας(intercommunion)ἀποκαλύπτοντας ὅτι ὁ Πατριάρχης καὶ ἡ παρεούλα του (τῶν Οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων καὶ θεολόγων) τελοῦν τὴνδιακοινωνία ἐδῶ καὶ δεκαετίες; Ὅτι ἡ ἀπόδοση ἐκκλησιαστικότητοςστὸν Παπισμὸ εἶναι γεγονός, ἀφοῦ συνέρχονται ἡ μία Σύνοδος μετὰ τὴν ἄλλη, ἡ μία Ἱεραρχία μετὰ τὴν ἄλλη, καὶ καμία δὲν ἀσχολεῖται μὲ τὴν καταδίκη τῆς Παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ, ἀλλὰ ὅλες τὸν ἀποδέχονται …σιωποῦσες, καὶ μάλιστα κατὰ τριαντάδες οἱ Ἐπίσκοποι ὑποδέχονται τὸν ἡγέτη τῆς Παναιρέσεως πατριάρχη Βαρθολομαῖο (ὅπως καὶ τὴν φατρία του) κραυγάζοντες «Εὐλογημένος ὁ Ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου»; Δεῖτε ὅτι, αὐτὸ ἀκριβῶς καυτηριάζει στὶς ὁμιλίες του (ποὺ παρακάτω θὰ διαβάσετε) ὁ π. Γεώργιος Μεταλληνός.
Ἀλλὰ ὁ κ. Σεραφεὶμ «οὐκ ἠβουλήθη συνιέναι»!
Παραθέτουμε τὴν ἀνάρτηση τοῦ ἱστολογίου «Ὁ Παιδαγωγός» μὲ τὴν ἐπιστολὴ τοῦ κ. Σεραφείμ, καὶ στὴ συνέχεια τὰ σχετικὰ ἀποσπάσματα ἀπὸ τὶς ὁμιλίες τοῦ π. Γεωργίου Μεταλληνοῦ.

 Από το ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"

Η απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς στην ανάρτηση μας.    Λάβαμε σήμερα επιστολή - απάντηση του μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ, σε ανάρτηση μας (που περιέχει αναφορές εις βάρος του). 


 Την ανάρτηση μας την είχαμε κοινοποιήσει στην μητρόπολη Πειραιώς,  με την δέσμευση να δημοσιεύσουμε την απάντηση τους, αν θελήσουν να απαντήσουν. 
   Για να έχετε ολοκληρωμένη εικόνα του τι δημοσιεύσαμε, την ανάρτηση μας μπορείτε να διαβάσετε εδώ,  
   Δημοσιεύουμε άμεσα την απάντηση του μητροπολίτη (και προσεχώς θα την σχολιάσουμε)
Ιστολόγιο- Ομάδα Εκπαιδευτικών "Ο Παιδαγωγός"


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                 
ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ
᾿Ακτὴ Θεμιστοκλέους 190
185 39 ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ
Email: impireos@hotmail.com
Τηλ. 210 4514833
Fax  210 4518476
᾿ΑριθμΠρωτ. 1420                        ᾿Εν Πειραιεῖ τῇ 18 Δεκεμβρίου 2015
Πρός Τό
Ἱστολόγιον
Ο ΠΑΙΔΑΓΩΓΟΣ

Ἐλλογιμώτατοι,
     Ἀνέγνωσα τό ἐπικριτικό γιά τήν ἐλαχιστότητά μου δημοσίευμά Σας καί ὀφείλω ἀπαντώντας πρός χάρι τῶν ἀναγνωστῶν Σας καί γιά νά μήν εὐτελίζεται τό Ἐπισκοπικό διακόνημα, νά ἀναφέρω μερικά στοιχεῖα πού θέλω νά πιστεύω ὅτι παρασιωπήσατε ἐξ ἀγνοίας. Ἐδῶ βέβαια ἐγείρεται τό κανονικό θέμα γιά τήν Ἐλλογιμότητά Σας, ὅτι παρεβιάσατε τήν ὑπό τοῦ Κυρίου μας κανονική δικονομία ἐγκλίσεως ἁμαρτάνοντος ἀδελφοῦ καί σπεύσατε νά μέ ἐγκαλέσετε ἐνώπιον τῶν ἀδελφῶν Χριστιανῶν χωρίς προηγουμένως νά μοῦ ὑποβάλλετε τό «κατηγορητήριο» Σας διά νά ἀπαντήσω ἐπ’ αὐτοῦ καί τοιουτοτρόπως οἱ ἀναγνῶστες Σας νά ἔχουν τήν δυνατότητα νά σχηματίσουν τήν ἀντίληψή τους, λαμβάνοντας ὑπ’ ὄψι καί τήν δική μου θέση.

      Ἀγνοήσατε στό ἐπικριτικό Σας ἄρθρο ὅτι ὁμιλήσας κατά τοῦ διεθνοῦς Σιωνισμοῦ ἐδέχθην καταιγισμόν ὕβρεων καί ἐπικρίσεων ἀπό τόν τότε Κυβερνητικόν Ἐκπρόσωπον ὑπουργόν κ. Πεταλωτήν καί τήν Βουλευτή τῆς Νέας Δημοκρατίας κ. Ντόραν Μπακογιάννη, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ποινική μου καταδίωξη καθώς καί ἀπό τό Παγκόσμιο Ἑβραϊκό Κογκρέσο τῶν ΗΠΑ καί τό Εὐρωπαϊκό Ραββινικό Συμβούλιο, οἱ ὁποίοι ζητοῦσαν τήν ἀποπομπή μου ἀπό τήν Ἐκκλησίαστική μου θέσι. Μάλιστα ὁ τότε Ἀντιπρόεδρος τοῦ Ἰσραήλ κ. Λίμπερμαν ἐπεσκέφθη τόν Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν κ. Ἱερώνυμον ζητῶν τήν ἀπομακρυνσί μου ἐκ τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας καί ἀναφέρων ὅτι εἰς τό κράτος τοῦ Ἰσραήλ εἶμαι persona nongrata.
     Persona non grata ὅμως εἶμαι καί εἰς τήν γείτονα Τουρκία ὅπου ἡ Διεύθυνσι Θρησκευτικῶν Ὑποθέσεων μέ χαρακτήρισε ἔτσι ἐπειδή ὁμιλῶ καί γράφω δημόσια ἐναντίον τοῦ Ἰσλάμ ὡς ἀνθρωποπαθοῦς καταστροφικῆς λατρείας ἀσύμβατης μέ τό Εὐρωπαϊκό κεκτημένο μέ προφανῆ κίνδυνο γιά τήν σωματική μου ἀκεραιότητα καί διότι προσέφυγα στήν Ὁλομέλεια τοῦ Συμβουλίου τῆς Ἐπικρατείας κατά τῆς ἀνεγέρσεως Ἰσλαμικοῦ τεμένους στήν Ἀθήνα. Μπορεῖτε νά ἀναγνώσετε στό διαδίκτυο τήν νομική κονιορτοποίησι τῆς ἀπορριπτικῆς ἀποφάσεως τῆς Ὁλομελείας τοῦ ΣτΕ τῆς αἰτήσεώς μου πού συνέταξα καί πού οὐδείς τόλμησε νά ἀντικρούσει. 
Θέλω νά πιστεύω ὅτι δέν μπορεῖ νά χαρακτηρισθῆ ὡς ἐμπαιγμός τοῦ λαοῦ ἡ προσφυγή μου ἐνώπιον τοῦ ΣτΕ κατά τοῦ ψευδεπιγράφου Τεκτονικοῦ Ἱδρύματος καί τῆς Μασωνίας τήν ὁποία δημοσίως ἔχω στηλιτεύσει ὡς παγανιστικό, ἀποκρυφιστικό καί σατανιστικό θρήσκευμα. Ἡ ὑπόθεσι ἐξεδικάσθη ὑπό τοῦ Δ΄ Τμήματος τοῦ ΣτΕ καί ἀναμένεται ἡ ἔκδοσι τῆς σχετικῆς Ἀποφάσεως. 
Στήν κρίσι Σας δέν ἐλήφθησαν ὑπ’ ὄψιν οὔτε οἱ καταμηνύσεις μου ὑπό τῶν λεγομένων ὁμοφυλοφιλικῶν ἀκτιβιστικῶν ὀργανώσεων τοῦ Σιωνιστικοῦ Ἱδρύματος Open Society τοῦ George Soros.
  Παρέλκει βέβαια νά καταθέσω στήν ἀγάπη τῶν ἀναγνωστῶν Σας ὅτι οἱ ἐνστάσεις καί αἰτιάσεις πού κατά καιρούς ἀναφέρω γιά ἐκκλησιαστικά θέματα κρίνουν κανονικῶς καί θεολογικῶς θέσεις καί ἀπόψεις καί γνῶμες ἀλλά δέν ἔχω ἐκ τῶν Ἱερῶν Κανόνων τήν ἁρμοδιότητα νά ἀνάγομαι καί νά αὐτοανακηρύσσομαι σέ δωδεκαμελές Συνοδικό Δικαστήριο γιά νά κρίνω καί νά καταδικάζω συνεπισκόπους μου, ἔργο τό ὁποῖο ἡ Ἐκκλησία ἐν Συνόδῳ μόνο μπορεῖ νά ἐπιτελέση. Ἐπί πλέον κανόνες κοινωνικοί ὁρίζουν ὅτι στήν ὀνομαστική ἑορτή δέν ὑπάρχουν προσκλήσεις συνεπῶς ἡ καλή προαίρεση τῶν ἀδελφῶν Ἀρχιερέων τούς ὁδήγησε συλλειτουργούς διά νά τιμηθῆ ὁ Ἅγιος Ἱερομάρτυρς Σεραφείμ ἐπίσκοπος Φαναρίου στόν Πειραιᾶ καί καθηκόντως γιά τούς ἴδιους λόγους ἀνταποδίδω τήν ἐπίσκεψι εἰς τά ὀνομαστήριά των. Ποῦ τό μεμπτόν;
  Τέλος δέν ἔχω ποτέ συμμετάσχει σέ οἰκουμενιστική ἐκδήλωση καί δέν γνωρίζω ὅτι τυγχάνω «ἐκ τῶν ἡγετῶν» τοῦ ἀντιοικουμενιστικοῦ ἀγῶνος ἐπιτελῶν τό καθῆκον μου καί μόνον. Ἄλλωστε ἐκ τῆς διακονίας κάθε Ἐπίσκοπος ὀφείλει νά ἀντιμετωπίζει κριτικῶς καί μέ ἐκκλησιολογικά κριτήρια τάς σχέσεις μετά τῶν ἑτεροδόξων καί τῶν ἀλλοπίστων καί αὐτό καλεῖται καθῆκον καί ὄχι ἀντιοικουμενιστικός ἀγών.
     Νά γιατί Σᾶς εἶπα ὅτι παραβιάσατε τήν δικονομική τάξι τοῦ Κυρίου καί κατά ταῦτα μέ ἀδικήσατε. Θά ἔπρεπε γονυκλινῶς νά προσεύχεσθε νά ἐπανεύρη ὁ Παναγιώτατος Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. Βαρθολομαῖος τό ὀρθόδοξο κριτήριό του καί ὄχι νά εὔχεσθε τήν διακοπή τοῦ μνημοσύνου του πού ἀσφαλῶς θά ἐπισυμβεῖ ἐάν διαβῆ τόν «Ρουβίκωνα» τῆς intercommunio μέ τήν αἵρεσι ἤ τῆς ἀποδόσεωςσυνοδικῶς ἐκκλησιαστικότητος σέ αὐτήν.
      Εὐχόμενος εἰλικρινῶς ὁ Πανάγιος Θεός νά Σᾶς φωτίσει νά ἐπανεύρετε τήν ὀρθή ἐκκλησιολογική Σας θέση διατελῶ,
  
Μεθ’ ἑορτίων εὐχῶν
Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
+ ὁ Πειραιῶς ΣΕΡΑΦΕΙΜ


πηγή: ΠΑΤΕΡΙΚΗ ΠΑΡΑΔΟΣΗ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου